DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Zoektocht naar alternatieven voor varend ontgassen

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Deze week vond opnieuw een ontgassingsproef plaats in de Rotterdamse Haven. Het is de derde in een serie proeven met verschillende ontgasinstallaties aan de wal. De proeven zijn onderdeel van een zoektocht naar alternatieven voor varend ontgassen van tankschepen.

Varend ontgassen

Tankschepen die hun vloeibare lading hebben gelost, moeten de tankruimten ontdoen van achtergebleven dampen. Pas daarna kunnen ze een nieuwe lading aan boord nemen. Nu gebeurt dat nog vaak door tijdens de vaart de ruimen te ventileren, het zogenaamde varend ontgassen. Sommige stoffen die daarbij vrij in de buitenlucht terecht komen, zoals benzeen en benzine, kunnen - naast een bron van overlast - schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid van omwonenden en opvarenden.

Landelijk verbod

Ontgassen naar de buitenlucht van onder andere benzeen en benzine is in de Rotterdamse haven verboden. Dat verbod geldt ook in de Provincie Zuid-Holland en nog een aantal andere provincies. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil in 2024 varend ontgassen in heel Nederland gaan verbieden. Een landelijk verbod zou de uitstoot van schadelijke stoffen bij dit proces met 98 procent kunnen verminderen.

Samenwerking

Voor de proeven in de Rotterdamse Haven werken het Rotterdams Havenbedrijf, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en DCMR Milieudienst Rijnmond samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven.

RTV Rijnmond maakte een mooie reportage over de meest recente proef.