DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Eerste resultaten onderzoek stofhinder inwoners Hoek van Holland

Nieuwsbericht Hoek van Holland

Laatst gewijzigd

De eerste resultaten van een onderzoek naar stofhinder in Hoek van Holland zijn bekend. De monsters die de inwoners hebben genomen bevatten gemiddeld zo’n 20 procent kolenstof. Bij harde zuidwestenwind, die vaak samengaat met klachtengolven, loopt dit op tot 40 procent.

Er zijn in het onderzoek uitschieters vastgesteld tot 80 procent kolenstof. In andere monsters die op dergelijke momenten zijn genomen is echter zo goed als geen kolenstof aangetroffen. De stofsoorten in de monsters komen overeen met de uitkomsten van een onlangs gepubliceerd chemisch onderzoek door TNO. Het gaat om kolen- en ertsstof, maar ook duinzand, bodemstof, Saharazand en plantenresten.

Al jaren krijgt de meldkamer van de DCMR klachten over stof uit Hoek van Holland. In de zomer 2019 waren er klachtengolven met meer dan honderd meldingen en in voorjaar 2020 deden zich nieuwe klachtengolven voor. Aan de hand van onderzoek probeert de DCMR milieudienst Rijnmond meer inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de overlast. Dit met het oog op te nemen maatregelen.

Voor dit onderzoek heeft de DCMR zogenoemde plakmonsters (zelfklevende strips waar stof aan blijft plakken) in het laboratorium microscopisch onderzocht. De enquêtes bij het aanleveren van de monsters maken duidelijk dat de inwoners vaak en veel hinder ervaren. Soms ook op momenten dat de wind nìet uit het zuidwesten waait. Aan de andere kant waren er ook deelnemers die ook tijdens een klachtengolf geen hinder rapporteerden. Wat een rol kan spelen is dat hinder door verschillende mensen verschillend wordt ervaren, aldus de DCMR.

Ruim dertig inwoners uit Hoek van Holland deden mee aan dit onderzoek, waarbij van 22 juni tot 8 september 2020 informatie werd verzameld. Opdrachtgever is de zogeheten Stofwerkgroep, waarin inwoners, Gebiedscommissie, bedrijven GGD en DCMR deelnemen. De voorlopige resultaten zijn gebaseerd op de eerste twee fasen van het onderzoek. In totaal zijn meer dan 500 monsters verzameld. Een derde onderzoeksperiode zal in het definitieve verslag worden meegenomen.

Naast dit onderzoek publiceren GGD en DCMR binnenkort een gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Hoek van Holland. De onderzoeken maken deel uit van een omvangrijk toezichts-, vergunnings- en researchproject dat is gestart in 2019.