DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Belangrijke stap gezet voor aanpak vliegenoverlast

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

Een belangrijke stap op weg naar een concreet Plan van Aanpak om de vliegenoverlast op Heijplaat te verminderen, dat was het overleg dat op 13 oktober plaatsvond met de bewoners.

Tijdens het online overleg waren vier leden aanwezig van het Vliegenteam van bewonersorganisatie stichting Wijplaat, verder de gemeente Rotterdam, het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en DCMR.

Concrete afspraken met DCMR
Eerder hadden burgemeester Aboutaleb en mevrouw Adri Bom-Lemstra, lid van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, een bezoek gebracht aan Heijplaat.
Tijdens het overleg met de gedeputeerde was de toezegging gedaan om een concreet Plan van Aanpak op te stellen. Dit overleg was daarin een belangrijke stap.

Tijdens het overleg zijn een aantal afspraken gemaakt. Zo blijven de bewoners de overlast melden bij DCMR. Als potentiële bron van de vliegenoverlast is de verwerking van plastic aangewezen. Naar aanleiding hiervan wordt een gewijzigde vergunning opgesteld, met onder andere concrete voorschriften voor de bestrijding van vliegen. DCMR zal het voorstel voor de aanpassing van de vergunning voor SUEZ toesturen aan de leden van het Vliegenteam.
 

Toelichting op definitief rapport
Toegezegd is dat het definitieve rapport van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen wordt toegestuurd aan de leden van het Vliegenteam. Tijdens het eerstvolgende overleg op 18 november wordt dit rapport toegelicht. Ook zal dan een eerste concept van het Plan van Aanpak en een planning worden besproken.

Bewoners van Heijplaat worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen via een nieuwsbrief.