DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rapport bevestigt: verbetering veiligheid op spoorwegemplacementen nodig

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Het rapport van onderzoeksbureau Crisislab bevestigt dat verbetering veiligheid op spoorwegemplacementen nodig is. De DCMR maakt graag afspraken met de spoorbeheerder in de zogenoemde Kopgroep (waarin bestuur, Rotterdamse diensten en ProRail vertegenwoordigd zijn) over verbeteringen die op korte termijn tot resultaat leiden.

De DCMR heeft kennis genomen van de definitieve versie van het rapport ‘Toevallig non-conform of voorspelbaar ongeschikt?, een onderzoek naar de staat van de infrastructuur voor het spoorgoederenvervoer op de Havenspoorlijn‘ dat onderzoeksbureau Crisislab in opdracht van Prorail heeft opgesteld naar aanleiding van situaties waarbij DCMR boetes (‘lasten onder dwangsom’) heeft opgelegd.

Het rapport, dat is aangeboden aan de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer, ondersteunt volgens de DCMR de aanpak van het toezicht op de vijf spoorwegemplacementen in de regio die gezamenlijk met VRR is ontwikkeld, en het bevestigt dat ingrijpen op het spoorwegemplacement Waalhaven-Zuid noodzakelijk was. De DCMR waardeert het dat Prorail zich wil inzetten voor verbetering van veiligheid en kwaliteitsborging op de emplacementen en maakt graag afspraken met de spoorbeheerder in de zogenoemde Kopgroep (waarin bestuur, Rotterdamse diensten en ProRail vertegenwoordigd zijn) over verbeteringen die op korte termijn tot resultaat leiden.

De DCMR Milieudienst Rijnmond voert zijn taken uit op de Rotterdamse spoorwegemplacementen namens de gemeente Rotterdam (het zogenoemde bevoegd gezag). Deze taken bestaan uit vergunningverlening, toezicht en handhaving door milieu-inspecteurs en gespecialiseerde adviseurs op de diverse milieu- en veiligheidsthema’s. De nadruk ligt op het voorkomen van incidenten.

Het toezicht vindt plaats in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR).