DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rondetafel: maatregelen tegen plasticsoep in de haven

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Organisaties in de haven gaan samenwerken om de vervuiling door plastickorrels tegen te gaan. Het Havenbedrijf, overheden, milieuorganisaties, bedrijven en belangenverenigingen hebben daar onlangs afspraken over gemaakt tijdens een online conferentie.

Doelstelling is het vergroten van bewustwording, samenbrengen van betrokken partijen en het  ontwikkelen van oplossingen. Plastic Soup Foundation, een organisatie die plasticsoep in het milieu een halt toe wil roepen, heeft tijdens de rondetafel verteld over de plekken waar de korrels worden aangetroffen. DCMR heeft op de bijeenkomst een toelichting gegeven over de milieuregels die van toepassing zijn. De korrels, een grondstof voor kunststofproducten, komen vrij in de hele keten van productie, vervoer en verwerking. Ze maken deel uit van wat de ‘plasticsoep’ wordt genoemd. Dat rondzwervend plastic vormt een steeds grotere bedreiging voor het milieu, vooral voor het onderwaterleven, de vogelstand en uiteindelijk voor de mens.

Verspreiding van de korrels tegengaan is belangrijk, aldus DCMR-projectleider Mirjam Groenendaal.  “Waar het kan, spreken we veroorzakers aan op hun zorgplicht. Dat lukt niet altijd omdat er zoveel  bronnen zijn. Het is dan niet altijd duidelijk waar het plastic vandaan komt. In dat geval is het goed met alle partijen samen het probleem aan te pakken. Daarom zijn we blij met de stappen die nu worden gezet.”

De bijeenkomst was georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam, branchevereniging Plastics Europe en producent Ducor. Bij de afspraken die zijn gemaakt gaat het onder meer  over maatregelen die het morsen moeten tegengaan, het delen van kennis over oplossingen en zogeheten best practices. Daarnaast was er vraag naar duidelijkheid over de regelgeving. De DCMR gaat daarmee aan de slag.