DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Uitkomsten TNO-onderzoek naar de herkomst van stofdeeltjes in Hoek van Holland bekend

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

50 procent van de deeltjes in een monster van het zwarte stof in Hoek van Holland is kolenstof. Een groot deel van de rest is zand. Het merendeel van de kolenstofdeeltjes is te herleiden naar kolen die ligt opgeslagen bij twee overslagbedrijven op de Maasvlakte en in de Europoort. Dit zijn enkele uitkomsten van een TNO-onderzoek in opdracht van DCMR milieudienst Rijnmond naar de herkomst van stofdeeltjes in Hoek van Holland.

Al jaren krijgt de meldkamer van de DCMR klachten over stof uit Hoek van Holland. In de zomer 2019 waren er klachtengolven met meer dan honderd meldingen en in voorjaar 2020 deden zich nieuwe klachtengolven voor. Het zwarte stof wordt voornamelijk bij harde zuidwestenwind aangetroffen. Er werd een aantal mogelijke oorzaken geïdentificeerd, waaronder de aanwezigheid van kolenoverslagbedrijven, braakliggende terreinen en energiecentrales in de omgeving. Voor het herkomstonderzoek  is, na enkele dagen met harde wind en klachten, op de galerij van een flat in Hoek van Holland op 12 juli een monster genomen, en een week daarvoor referentiemonsters bij kolen- en ertsoverslagbedrijven EECV en EMO. Het ging erom te onderzoeken of het mogelijk is met een vergelijkend onderzoek vast te stellen wat de herkomst van de verschillende stoffen in de deeltjes is. Er blijkt dus inderdaad een match te zijn.

Naast dit rapport is een rapport over een onderzoek door DCMR naar de historische ontwikkeling van de luchtkwaliteit zo goed als gereed. Hetzelfde geldt voor de  eerste fase van de analyse door DCMR van een hinderonderzoek door bewoners, waarvoor meer dan  500 plakmonsters zijn verzameld. Het was de bedoeling dat DCMR de verschillende onderzoeken op bewonersavonden op 6 en 9 oktober, georganiseerd door de Gebiedscommissie en in aanwezigheid van de wethouder, zou presenteren. Vanwege de Coronamaatregelen zal dit 14 oktober tijdens een livestream, waarvoor de uitnodigingen nog worden verzonden, gebeuren.

Lees hier het onderzoeksrapport van TNO over de herkomst van stofdeeltjes in Hoek van Holland.