DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR verwacht dat tijdelijk opslaan vuurwerk in haven veilig kan

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Misschien is het helemaal niet nodig, maar het is mogelijk dat door het verbod tijdelijk containers met vuurwerk in de haven blijven staan. Het lijkt erop dat dit geen problemen met de veiligheid gaat opleveren. Vanaf het moment dat het kabinetsvoorstel bekend werd, heeft DCMR zich voorbereid op de nieuwe situatie. DCMR houdt immers toezicht op de veiligheid van de opslag van goederen in de haven. Dat doen we in opdracht van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

Het toezichtsprogramma voeren we uit door vergunningen te verlenen en te controleren of bedrijven zich aan die vergunningen houden. De basis voor die vergunningen is de Havenverordening, opgesteld door de gemeente Rotterdam. In de Havenverordening staan algemene regels over wat bedrijven in de haven wel en niet mogen. Zo mogen risicovolle stoffen niet in de buurt van andere risicostoffen staan. Bedrijven mogen ze ook niet neerzetten aan de rand van een terrein, waar eerder iets kan gebeuren van buitenaf.

Als er geen vuurwerkverkoop is, kan de DCMR mogelijk toestemming geven om het vuurwerk onder voorwaarden voor een bepaalde periode in de haven te laten liggen. We hebben contact gezocht met de op- en overslagbedrijven in de haven om te kijken of er knelpunten zijn op het gebied van veiligheid. Die zijn we nog niet tegengekomen. We gaan wel extra vaak controleren of er voorraden consumentenvuurwerk zijn in de haven en of die veilig zijn opgeslagen. Als de bedrijven aan de eisen voldoen, levert de opslag in principe geen problemen op. Met de verkooppunten zijn we ook in gesprek. Wanneer daar voorraad ligt, moet die ook veilig zijn opgeslagen.

.