DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR waarschuwt voor dubieuze adviesbureaus bij melding informatieplicht energiebesparing

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

DCMR heeft klachten ontvangen van ondernemers die zijn benaderd door een adviesbureau dat de indruk wekt voor DCMR informatie te verzamelen en adviezen te geven. Het gaat dan over de informatieplicht over energieverbruik. DCMR, gemeenten of de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) werken daarvoor niet samen met dergelijke bureaus.

Bedrijven kunnen zelf kosteloos een melding doen via de website van de RVO. Ze lopen ook niet het risico ‘zomaar’ een boete te krijgen. Daar is een hele procedure voor. DCMR gaat juridische stappen zetten als adviesbureaus de naam van DCMR onterecht blijven gebruiken.

Bedrijven moeten voldoen aan een informatieplicht over hun energieverbruik als ze veel elektriciteit of gas gebruiken. Om precies te zijn: meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aan aardgas (of omgerekend 791 GJ warmte) in een kalenderjaar. Doel is de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen. De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt voor gemeenten en provincie toezicht op de naleving van voorschriften uit het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. De informatieplicht over energiebesparing is er een van.

DCMR geeft niet ‘zomaar’ boetes
Als een bedrijf niet voldoet aan milieuregels geeft DCMR eerst een waarschuwing per brief met een termijn om eraan te voldoen. In een aantal gevallen volgt daar een controlebezoek uit door een toezichthouder van DCMR. Een DCMR-inspecteur kan zich ook altijd legitimeren en voor zo’n bezoek hoeven bedrijven niet te betalen. Neemt een bedrijf niet de benodigde besparingsmaatregelen, dan volgt een brief met een voornemen last onder dwangsom (boete). Er hoeft alleen betaald te worden als binnen andermaal een redelijke termijn niet aan de eisen is voldaan. De DCMR geeft dus niet ‘zomaar’ een boete als een bedrijf op het gebied van energie niet aan alle regels voldoet.

Bedrijven kunnen zelf kosteloos melding doen
Bedrijven kunnen het zichzelf gemakkelijk maken en zelf een melding doen. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Voor het indienen van de melding informatieplicht is wel een e-herkenning nodig. Voor meer informatie over e-herkenning zie https://ondernemersplein.kvk.nl/eherkenning-aanvragen/ . Vul de melding digitaal in via de site van het RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing . Ondernemers met vragen naar aanleiding van dit bericht of over de informatieplicht kunnen contact met de DCMR opnemen via energie@dcmr.nl.

Meld ervaringen met dubieuze adviesbureaus bij DCMR
Inmiddels heeft de DCMR één adviesbureau aangesproken. Als het onbevoegde gebruik van onze naam niet vanzelf stopt, gaat de DCMR dat via de rechter afdwingen. Heeft een bedrijf ervaringen met dubieuze adviesbureaus, dan ontvangt de DCMR daar graag informatie over. De bedrijven kunnen de gegevens sturen naar het emailadres hierboven.