DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Incident bij BP-raffinaderij

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Op zaterdagavond 14 november aan het eind van de avond is bij de BP-raffinaderij in Europoort, Rotterdam, een leiding los geschoten. Hierdoor ontsnapte waterstoffluoride (HF). De brandweer plaatste waterschermen waardoor HF neersloeg en zich niet verspreidde.

Door de waterschermen is HF binnen het bedrijfsterrein gehouden, en heeft het geen effecten buiten het terrein gehad. Bij het incident vielen twee gewonden.
Het bedrijf heeft de installatie direct stilgelegd.

DCMR vraagt het bedrijf op grond van artikel 17 Wet milieubeheer een onderzoek te starten naar de oorzaak van het incident en naar de maatregelen die nodig zijn om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. De rapportage van dit onderzoek wordt door ons beoordeeld.
Ook gaan wij na of BP ten tijde van het incident in overtreding was. Is dat zo dan treden wij handhavend op.

Ook andere inspectiediensten starten een onderzoek.

Hier vindt u de brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen aan Provinciale Staten van Zuid-Holland over het incident bij de BP-raffinaderij.