DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Nieuwe HES Hartel Tank Terminal wordt voorzien van walstroom

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Op de in aanbouw zijnde HES Hartel Tank Terminal B.V., een project van HES International B.V., zal de mogelijkheid worden geboden voor binnenvaartschepen om gebruik te maken van walstroom.

Het project, dat naar verwachting in het eind 2021 operationeel zal worden, gaat alle 9 aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen voorzien van walstroom. Hiermee wordt voldaan aan de wens van zowel de omgeving als de ambitie van de terminal zelf om gebruik te maken van innovatieve en duurzame voorzieningen.

Aangemeerde binnenvaartschepen gebruiken nog vaak eigen generatoren om zichzelf van stroom te voorzien. Het draaien van deze dieselmotoren in een haven is schadelijk voor het milieu en kan ook geluidshinder opleveren. Door het gebruik van walstroom kunnen schepen aanmeren en elektriciteit van het reguliere netwerk ‘aftappen’.

Door walstroominstallaties voor binnenvaartschepen aan te leggen, wordt de milieubelasting voor de omgeving verminderd. Schepen die aanmeren hoeven hun eigen generatoren nu immers niet meer te gebruiken. Het gevolg is minder geluid en minder CO2, stikstof en fijnstof in de lucht.

In aanvulling op de walstroomvoorzieningen voor binnenvaartschepen zal HES Hartel Tank Terminal eens in de 5 jaar onderzoeken of walstroom ook tot de mogelijkheden behoort voor diens overige 6 ligplaatsen, die voor zeeschepen zijn bedoeld.

Wanneer het bedrijf onderzoek doet naar de mogelijkheid om walstroom voor zeeschepen te leveren, zal ook worden gekeken naar andere manieren om aangemeerde schepen van elektriciteit te voorzien. Deze onderzoeken zullen met de DCMR worden besproken.