DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Start meting luchtkwaliteit in Sluiskil, Zeeland

Nieuwsbericht Provincie Zeeland

Laatst gewijzigd

Half december 2020 start DCMR in opdracht van provincie Zeeland met het meten van de luchtkwaliteit in Sluiskil. Aanleiding hiervoor is dat inwoners van de Kanaalzone en in het bijzonder van Sluiskil afgelopen jaren regelmatig klachten melden over stof- en geuroverlast.

Met het meetpunt wordt onderzoek gedaan naar de lokale luchtkwaliteit en mogelijke oorzaken van deze klachten.  De dorpsraad Sluiskil, gemeente Terneuzen en DCMR hebben in overleg de groenstrook aan de Middenstraat-Stroodorpestraat in Sluiskil aangewezen als de meest geschikte locatie voor het meetpunt.

Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf maandag 9 november 2020 vinden graafwerkzaamheden voor de aanleg van elektra plaats. Daarna wordt het meetpunt geplaatst. Planning is dat deze werkzaamheden eind november zijn afgerond. Hierna wordt het meetpunt ingericht en verder technisch geconfigureerd. 

Meetresultaten openbaar

Vanaf half december meet het meetpunt de componenten fijnstof (PM2,5 en PM10) en stikstofoxide (NOx). De meetresultaten worden vanaf eind december 2020 beschikbaar gesteld via de website luchtmeetnet.nl.
Het meetpunt volgt de luchtkwaliteit in Sluiskil voor een langere periode. De provincie verleent nu opdracht voor een periode van vijf jaar. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten kan de provincie besluiten om deze periode te verlengen, of om tussentijds het meetpunt op een andere locatie in te zetten.

Leefklimaat Kanaalzone Sluiskil- Terneuzen

Het meetpunt is onderdeel van een breder onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen. RUD Zeeland, provincie Zeeland, gemeente Terneuzen, Rijkswaterstaat, GGD Zeeland, North Sea Port en DCMR werken samen in dit onderzoek.
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de beleving van inwoners, het inventariseren van mogelijke knelpunten ten aanzien van de omgevingskwaliteit en het aandragen van oplossingen hiervoor, om de omgevingskwaliteit in het gebied Sluiskil-Terneuzen, waar mogelijk en nodig te
verbeteren. Het gaat hierbij om de beleving van de omgevingskwaliteit bij lokale inwoners in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone op het gebied van lucht, geur, geluid, stof, veiligheid en gezondheid.