DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stille klinkers Baumannlaan zorgen voor minder geluid

Nieuwsbericht Rotterdam-Noord

Laatst gewijzigd

Afgelopen zomer heeft de gemeente Rotterdam als proef een nieuw wegdek op de Burgemeester Baumannlaan in Overschie aangelegd. Dit wegdek bestaat deels uit stille klinkers: stenen met een toplaag die het geluid meer absorbeert. Met deze proef wordt beoordeeld hoeveel minder geluid dit soort straatsteen veroorzaakt. Om het effect te bepalen voeren we geluidsmetingen uit.

Resultaten geluidsmetingen
Vóór de aanlegwerkzaamheden is er een nulmeting uitgevoerd met een geluidsmeter op een aanhangwagen. De DCMR heeft vervolgens na de aanleg met behulp van meetkarren metingen uitgevoerd om te bepalen hoeveel minder geluid de stille klinkers veroorzaken.

Uit de meetresultaten blijkt dat stille klinkers minder geluidbelasting veroorzaken. Door het toepassen van stille klinkers is de geluidbelasting van het wegverkeer met 2 à 3 dB (decibel) gereduceerd ten opzichte van standaard betonstraatsteen. Wanneer wordt gekeken naar de geluidbelasting over een hele werkdag, dan blijkt dat woninggevels 1,2 dB minder geluidbelasting te verduren krijgen

Soundwalk
Graag wilden de gemeente Rotterdam en de DCMR samen met omwonenden en wethouder Arno Bonte een soundwalk organiseren. Helaas kon de soundwalk niet doorgaan vanwege de huidige coronamaatregelen. 

Het idee van de soundwalk is om een wandeling te maken langs de Baumannlaan en de nabije omgeving. Omwonenden kunnen tijdens de wandeling hun mening laten horen over de stille klinker en aan de hand van een app het geluid waarderen. Tijdens deze wandeling wordt er tevens uitleg gegeven over hoe geluid wordt verwerkt in de hersenen en hoe geluid van invloed kan zijn op de beleving van de openbare ruimte. 

Wanneer de situatie het toelaat wordt de soundwalk alsnog georganiseerd. Omwonenden ontvangen hier te zijner tijd een uitnodiging voor. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over dit project op www.rotterdam.nl/baumannlaan