DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Drukte verwacht bij supermarkten; DCMR maakt het tijdelijk mogelijk ‘s nachts te bevoorraden

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

De feestdagen komen eraan. De verwachting is dat mensen het thuis gezellig gaan maken. Supermarkten in de Rijnmond geven aan dat er onvoldoende capaciteit is om de winkels gevuld te houden. Ze hebben gevraagd of ze ook in de nacht mogen bevoorraden. DCMR wil dat, alleen als het echt nodig is, op beperkte schaal mogelijk maken.

In de milieuwetgeving zijn in principe geen beperkingen gesteld over tijden waarop bevoorrading plaatsvindt. Dit is gereguleerd op basis van geluidnormen in het activiteitenbesluit. In de nacht, tussen 23.00 en 7.00 uur, gelden wel strenge geluidnormen. Supermarkten met woningen in de nabije omgeving kunnen normaal gesproken dan niet bevoorraden omdat ze dan niet aan de geluidsnormen kunnen voldoen.

Situatie van tijdelijke aard
Van 17 tot 31 december 2020 zal DCMR niet actief handhaven op het voldoen aan de geluidnormen in de nachtperiode bij de supermarkten. In overleg met de gemeenten in de regio Rijnmond is dit besluit genomen. DCMR hoopt dat omwonenden begrip hebben voor deze tijdelijke situatie. Supermarkten wordt aangeraden naar de buurt te communiceren dat deze situatie van tijdelijke aard is. Daarnaast is het voorstel dat de supermarkten zoveel mogelijk geluidarme vrachtwagens gebruiken.

Alleen in het uiterste geval handhaving
Als er toch klachten worden ingediend bij de meldkamer, zal DCMR melders vragen om begrip. Mocht er ergens sprake zijn van overlast, dan gaan de inspecteurs eerst in gesprek met die supermarkt. Dit om te bekijken of aanvullende maatregelen te nemen zijn om de overlast te beperken. Alleen in het uiterste geval, na afstemming met de gemeenten, gaat DCMR tot handhaving over.