DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Grondonderzoek Plas van Heenvliet: geen invloed op de gezondheid vastgesteld

Nieuwsbericht Brielle

Laatst gewijzigd

De Plas van Heenvliet is een voormalige zandwinput. Een aannemer richt de plas in opdracht van gemeente Brielle in als recreatiegebied. In 2017 is daar ongeveer 200.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt om de zuidoostelijke oevers op te hogen. Deze grond is niet in het water van de plas aangebracht. Er waren toch vragen over verontreiniging in de grond.

Uit onderzoek door de aannemer bleek dat de hoeveelheden bepaalde (vluchtige) stoffen verhoogd waren boven de toegestane norm. DCMR heeft in overleg met de gemeente Brielle, aannemerscombinatie en de provincie Zuid-Holland aan het RIVM gevraagd om de gezondheidsrisico’s te beoordelen bij een recreatieve functie van de plas. Ook heeft het RIVM de omgevingsrisico’s beoordeeld
 
Geen invloed op de gezondheid van mensen vastgesteld
Uit het onderzoek blijkt dat er wel verontreinigingen uit de TGG in het grondwater terecht zijn gekomen, maar ook dat deze stoffen hebben geen invloed op de gezondheid van mensen, omdat er geen direct contact kan optreden. Uit voorzorg is er ook een risicobeoordeling uitgevoerd, waarbij wordt aangenomen dat mensen wel in direct contact kunnen komen met de TGG. Uit de risicobeoordeling blijkt dat er ook in dat geval geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn.
 
Vragen en antwoorden
Op 26 november 2020 heeft een zogenoemde expertmeeting Plas van Heenvliet plaatsgevonden. Deskundigen hebben daar vragen beantwoord. De aanwezige organisaties waren het RIVM, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Rotterdam-Rijnmond, Waterschap Hollandse Delta en Gemeente Brielle. De bijeenkomst, die digitaal plaatsvond, is terug te kijken via de website van de gemeente: www.brielle.nl/plasvanheenvliet. Daar is ook het rapport te downloaden.
 
Hoe nu verder
Er zijn wel andere stoffen aangetroffen in het oppervlaktewater, maar die zijn daar niet gekomen als gevolg van de TGG. Ze komen ook in andere oppervlaktewateren voor en kunnen zich verzamelen in vissen. Wel hebben de stoffen uit de TGG invloed op het grondwater. Dat heeft plaatselijk en een beperkt effect op dieren die in de bodem leven zoals wormen en op planten. Verder kan het RIVM niet uitsluiten dat er in de toekomst stoffen uit de TGG via de bodem en het grondwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Het RIVM heeft geadviseerd om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater de komende jaren te monitoren. Zo kunnen er, als dat nodig blijkt, maatregelen komen.