DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Nieuw onderzoek naar vliegenoverlast op Heijplaat

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

In 2019 heeft de gemeente Rotterdam het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) laten onderzoeken wat de bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat. Uit dat onderzoek is gebleken dat het aanwezige PMD (plastic-, metaal- en drinkverpakkingen) bij SUEZ, een potentiële bron vormt voor de vliegenoverlast. Dit onafhankelijke onderzoek is in 2020, in de periode 6 april t/m 16 oktober, in opdracht van de gemeente herhaald.

Belangrijkste conclusies van het onderzoek 2020

De situatie in 2020 is in vergelijking met 2019 bijna niet veranderd. Het aantal vliegen is vergelijkbaar. Dat blijkt uit het aantal meldingen van inwoners en het aantal vliegen dat is gevangen in hiervoor speciaal bevestigde vliegenvallen. Het onderzoek laat zien dat er veel meer vliegen worden gevangen naarmate de vliegenvallen zich dichter bij het terrein van SUEZ bevinden. Getroffen maatregelen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het KAD adviseert om onderzoek en maatregelen te richten op het PMD-afval.

Rapport lezen?

Wilt u meer weten over de doelen, meetmethodes en conclusies van het onderzoek? Op de webpagina van de gemeente Rotterdam vindt u een samenvatting van het onderzoek.

Een digitale versie van het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

Waar staan we nu?

Er is in 2020 door de gemeente, DCMR en SUEZ een aantal maatregelen getroffen tegen
vliegenoverlast.

Dwangsommen

DCMR is bij bedrijven op Heijplaat verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer. DCMR heeft SUEZ een dwangsom opgelegd, zodat zij maatregelen treffen om de vliegenoverlast terug te dringen. De Voorzieningenrechter heeft de dwangsom opgeschort. DCMR kan hierdoor voorlopig de dwangsom niet opleggen.

Aangepaste versie vergunning

Een aangepaste vergunning, die ontwikkeling en verspreiding van vliegen zoveel mogelijk moet voorkomen, ligt ter inzage van 24 november 2020 tot en met 4 januari 2021. Meer informatie over het inzien van de vergunning vindt u hier.

Plan van Aanpak

DCMR neemt het initiatief tot het opstellen van een Plan van Aanpak om de vliegenoverlast terug te dringen. Hierin werkt DCMR samen met de gemeente, het KAD en de Provincie Zuid-Holland. Een voorstel voor dit Plan van Aanpak stemt DCMR 19 januari af met het vliegenteam van belangenvereniging WIJplaat. Ook SUEZ wordt bij dit Plan van Aanpak betrokken.

Maatregelen SUEZ

SUEZ heeft een aantal maatregelen genomen. In 2020 hebben er geen duwbakken aan de kade gelegen. Melkpakken, yoghurtbakjes en sappakken worden gekoeld opgeslagen. Het gebouw is beter dicht gemaakt, er zijn meer en betere vliegenlampen opgehangen en de bestrijdingsfrequentie is opgeschroefd. Meer informatie over de maatregelen door SUEZ vindt u op de website van Suez.

Zorgen over de toekomst

Het vliegenteam van de belangenorganisatie WIJplaat bevestigt de uitkomst van het onderzoek van KAD. “Ondanks de (beheers)maatregelen is de overlast van vliegen nog (veel te) groot. De stank lijkt wel iets lijkt te zijn afgenomen, overlast van vliegen niet. Nederland wil in 2050 100% circulair zijn. Dan wordt al het plastic gerecycled. In 2030: 50%. Nu is dat 25%. Het is voor ons onaanvaardbaar dat SUEZ de ruimte krijgt om aan deze ambities te werken. Het woonplezier neemt af, Heijplaters met hun sociale netwerk op het dorp, hebben zelfs besloten te verhuizen.”

Het vliegenteam is sinds 2019 nauw betrokken bij de uitvoer van onderzoek naar vliegenoverlast. Dit gaan we in 2021 ook zo voorzetten.

Meer vragen of informatie

Melding maken van vliegenoverlast? Dit kan online. De meldkamer is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer: 0888 333 555.