DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Toezicht en handhaving DCMR gaan door in nieuwe lockdown, maar voor een deel op een andere manier

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

De overheid heeft maandag 14 december weer strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Die gaan vandaag (dinsdag 15 december) in en gelden tot en met 19 januari 2021. DCMR heeft gekeken naar de beste manier om de toezicht- en handhavingstaken tijdens deze nieuwe lockdownperiode uit te voeren. De dienstverlening gaat zoveel mogelijk door. Soms net even anders en waar mogelijk op afstand. Het kantoor in Schiedam blijft vanzelfsprekend gesloten.

Toezichtsprogramma DCMR bij bedrijven met een hoog risicoprofiel gaat door
Het toezichtsprogramma van DCMR gaat door, maar in aangepaste vorm. De afweging van het maatschappelijk belang van de activiteit tegen de bijzondere situatie staat daarbij centraal. Bij bedrijven met een hoog risicoprofiel gaan de controlebezoeken wel gewoon door. Daarbij gaat het om bedrijven die activiteiten uitvoeren die vanuit het oopunt van milieu en omgeving risico kunnen opleveren. Dat zijn in de eerste plaats de zogeheten Brzo/RIE4-bedrijven. Daarmee volgt DCMR de landelijke richtlijnen van de samenwerkende omgevingsdiensten.

Andere activiteiten waarbij DCMR nog steeds controlebezoeken uitvoert
Andere activiteiten waarbij DCMR nog steeds controlebezoeken uitvoert, zijn:
- Toezicht op aflopende activiteiten (bv. bodem en asbest)
- Bedrijven die zich bezighouden met het bewerken en/of op- en overslag van gevaarlijke stoffen, vuurwerk,
  rangeerterreinen, en (LPG-) tankstations waar controle niet op afstand kan en de risico’s groot zijn
- Nacontroles, sanctiecontroles, voorval/incidentonderzoek (de zogeheten repressieve controles). Metingen binnen bij mensen thuis vinden alleen plaats bij ernstige overlastsituaties. DCMR voert de bezoeken uit met met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Het is mogelijk dat de inspecteurs bij het aankondigen van deze bezoeken niet de standaardprocedure toepassen. Andere controles gebeuren waar mogelijk op afstand.

Meldkamer en milieupiket blijven hun dagelijkse werk doen
Toezichthouders met een vitale functie bij DCMR blijven hun dagelijkse werk doen, eveneens met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit is inclusief de telefonische bereikbaarheid voor het melden van incidenten, bedrijfsmeldingen en milieumeldingen. De collega’s van de meldkamer en het milieupiket - de collega’s die erop uitgaan bij overlastmeldingen of een incident – zijn 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar.