DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

RIVM: denk om de luchtkwaliteit, stook 15 januari geen hout

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden op 15 januari ongunstig: rook blijft hangen. Door niet te stoken voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving. Mensen zijn nu meer thuis. 'Houd rekening met elkaar in deze tijd', aldus het RIVM.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer tot in de nacht
Ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag zorgen dat de rook blijft hangen. Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot in de nacht ongunstig. Vanaf halverwege de nacht neemt de windsnelheid vanuit het westen toe, waardoor de rook zich meer verspreidt. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit. Ook op locaties die niet in het stookalert zijn genoemd kan houtstook tot overlast voor omwonenden leiden.
Meer weten? Lees meer op www.rivm.nl/stookalert