bodemkaart drone

Omgeving in kaart

Via deze pagina kunt u aan de hand van een kaart informatie opvragen over een bepaald gebied binnen het DCMR-werkgebied.

Er is informatie beschikbaar over uitgevoerde bodemonderzoeken en vergunningen per bedrijf. Deze bodeminformatie is belangrijk voor koop, verkoop en gebruik van grond en gemakkelijk te gebruiken voor makelaars, gemeenten en adviesbureaus.

Welke documenten zijn beschikbaar?

DCMR heeft de volgende gegevens beschikbaar over onderzoekslocaties:

  • Basisgegevens (naam- en adresgegevens, beoordeling verontreiniging en uit te voeren vervolgonderzoek of sanering)
  • Definitieve besluiten / beschikkingen
  • Ontwerpbeschikkingen
  • Aanwezige rapporten
  • Bedrijfsactiviteiten, waaronder ophogingen en dempingen (ook historisch)
  • Gegevens over (ondergrondse) tanks.

DCMR beschikt over alle bodemgegevens van de gemeenten binnen het werkgebied van DCMR. U kunt bodeminformatie op verschillende manieren opvragen en inzien:

  • Online via Omgeving in kaart
  • Via e-mail: info@dcmr.nl
  • Door DCMR te bezoeken op afspraak: neem hiervoor contact op via info@dcmr.nl, of op werkdagen via 010 2468000.
  • Door de bodemtelefoon te bellen (voor algemene vragen)

Digitale beschikbaar
De besluiten en rapporten met een publicatiedatum vanaf december 2011 zijn allemaal digitaal beschikbaar. Voor documenten van vóór december 2011 geldt dat alleen de beschikkingen Wet bodembescherming digitaal beschikbaar zijn. Een uitzondering hierop vormt Rotterdam. De meeste besluiten en rapporten over deze gemeente zijn digitaal beschikbaar als gescand document.

Raadpleeg voor meer informatie de inhoud van Omgeving in kaart, de gebruiksaanwijzing of de veel gestelde vragen of stuur een e-mail naar info@dcmr.nl.

Uitleg Omgeving in kaart

Handleiding Bodem in Kaart