DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Aanvraag ontheffing luchtvaartverkeer (TUG)

Ontheffing aanvragen

Een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) vraagt u aan met het aanvraagformulier TUG.
U stuurt uw aanvraag vervolgens digitaal naar: aanvraagtug@dcmr.nl

Een permanente luchthaven kan ook worden aangevraagd bij de DCMR. Dit vereist verdergaande samenwerking tussen diverse partijen. De DCMR nodigt potentiële aanvragers daarom uit voor een oriënterend gesprek voordat een aanvraag wordt ingediend. Neem daarvoor contact op via: luchtvaartinfo@dcmr.nl.

De DCMR voert namens de provincie Zuid-Holland de vergunningverlenings- en handhavingstaken uit van permanente luchthavens en tijdelijke start- en landingsterreinen. De provincie maakt het luchtvaartbeleid voor Zuid-Holland.