DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies energie

De DCMR adviseert overheden bij energievraagstukken bij bedrijven. Het gaat daarbij om vragen over energiebesparing, vervoersmanagement, productie en gebruik van restwarmte en duurzame energie. Het beoordelen van ook energie onderzoeken, besparingsplannen voor vervoer en energie-audit rapportages behoort tot de taken van de DCMR.

Producten en diensten

Advies energiebesparing bedrijven

Leveren advies over de mogelijkheden die bedrijven hebben om energie te besparen en om energie-efficiënter te worden.

Publicaties

CO2-uitstoot Rotterdam Trend 2010-2018

Jaarlijkse monitoringsrapportage waarin de trend van de CO2 uitstoot in Rotterdam van de afgelopen jaren wordt uitgezet tegen de doelstelling voor 2030. Als basisjaar voor dit rapport in opdracht van de gemeente Rotterdam wordt 1990 gehanteerd.