DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Advies luchtkwaliteit

De DCMR Milieudienst Rijnmond levert overheden advies over luchtkwaliteit.

Producten en diensten

Advies voor GGD

Advies aan GGD op het gebied van luchtkwaliteit. In samenwerking met de GGD worden de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid vastgesteld.

Advies luchtkwaliteit

Advies op het gebied van luchtkwaliteit aan overheden.

Publicaties

Effect op de luchtkwaliteit - Snelheidsverhoging A13

Wat zijn de consequenties van een snelheidsverhoging voor de luchtkwaliteit in Rotterdam Overschie?

Luchtkwaliteit bij tunnelmonden

Een overzicht van de technische mogelijkheden om de luchtkwaliteit bij tunnelmonden te verbeteren.

Projecten

Maatregelen luchtkwaliteit

De DCMR Milieudienst Rijnmond onderzoekt de effecten van lokale maatregelen op de lokale luchtkwaliteit. Bij de berekening van deze effecten wordt gebruik gemaakt van de NSL Rekentool.