DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Afhandeling meldingen

Bij DCMR kunt u terecht voor het melden van overlast. Namens het gemeente- of provinciebestuur treden we op tegen bedrijven die in strijd handelen met vergunningsvoorschriften of algemene milieuregels. Bij de afhandeling gaan we zorgvuldig met uw meldingen om.

Welke rol DCMR precies speelt bij de handhaving van milieuregels, verschilt per soort overlast. Hierover leest u meer bij soorten meldingen.

We proberen met uw melding zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Soms op dezelfde dag, soms een paar dagen later. Met ongeveer 50.000 meldingen op jaarbasis proberen we daarin een juiste afweging te maken. Met de informatie uit de melding proberen we de veroorzaker van de overlast op te sporen. Wanneer blijkt dat er bij een bedrijf bepaalde voorschriften niet zijn nageleefd, nemen we maatregelen. Bij zware overtredingen leggen we direct een sanctie op. Bij minder zware overtredingen informeren we een bedrijf per brief. De bedrijfsleiding krijgt dan een redelijke termijn om de overtreding te beƫindigen. Wanneer dit niet gebeurt, nemen we maatregelen.

Openheid en privacy

Wanneer u dit wilt, informeren we u achteraf wat er met uw melding is gedaan. We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan de bedrijven waarover u een melding doet. Dat mag ook niet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Alleen wanneer uw melding tot een strafrechtelijk onderzoek leidt, kan het Openbaar Ministerie of de rechtbank uw gegevens bij DCMR opvragen. Dan moeten we deze verstrekken.

Soms kunnen we meldingen zelf niet behandelen en sturen we ze door naar andere instanties, zoals de RET of ProRail. Als het voor de melding noodzakelijk is, geven we uw persoonsgegevens aan hen door. Daardoor kunnen deze organisaties u op de hoogte houden van de afhandeling van uw melding.

Meldingen over vliegverkeer

Voor meldingen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gelden aparte regels. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA) heeft bepaald dat anonieme meldingen niet in behandeling worden genomen. Alleen met adresgegevens kan een automatische koppeling worden gemaakt met de (meest) waarschijnlijke veroorzaker van de overlast.

Elk kwartaal maakt DCMR een rapportage voor de CRO met een overzicht van meldingen en gesignaleerde trends. In dat rapport zijn de meldingen geanonimiseerd.

Nieuwsberichten

Bezoek leden Klankbordgroep Rozenburg aan DCMR

Rozenburg

Donderdag 22 maart bezochten Loek Jansen en Joop Mookhoek uit Rozenburg de DCMR. Aanleiding was de toekomst van de geluidmast in Rozenburg. Ook wilden Loek en Joop meer weten over de meldkamer en het luchtmeetnet. Het bezoek was een wederzijds genoegen.