DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Anoniem melden

De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt alle meldingen vertrouwelijk, maar het is mogelijk dat onze controles herleidbaar zijn naar u. Als u dit niet wilt, omdat dit u mogelijk kan schaden (bedreiging, ontslag) kunt u anoniem melden.

Mogelijkheden:

  • U belt de meldkamer (0888 333 555) en geeft direct door dat u anoniem wilt melden.
  • U stuurt een email aan info@dcmr.nl. Let wel op dat uw afzendergegevens en het IP-adres van uw computer niet te achterhalen is. 
  • U stuurt een anonieme brief aan de DCMR.

Het is belangrijk dat u de overlast of overtreding zo volledig mogelijk omschrijft (tijdstip, aard, hoeveelheden, uw bevindingen) en eventueel foto’s als bewijsmateriaal toevoegt. De DCMR kan later namelijk geen contact meer met u opnemen voor meer informatie.

Wanneer u een vertrouwelijk gesprek wilt met een medewerker kunt u dat ook aangeven. Het is dan wel van belang dat u bereikbaar bent.

Anoniem melden bij vliegtuigoverlast niet mogelijk
Voor de afhandeling van meldingen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport gelden aparte regels. Anonieme meldingen worden hierbij niet in behandeling genomen. Dit is geregeld in artikel 3.1b van het klachtenreglement van de CMLR. U meldt deze meldingen bij de DCMR die ze registreert en afhandelt. Dit doet de DCMR in opdracht van de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR).

Meld misdaad anoniem
Als u een milieudelict (dus geen ‘overlast’) anoniem wilt melden kunt u ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via telefoon 0800 7000.