DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Asbest slopen of verwijderen

Gaat u klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in uw huis zit. Als u van plan bent om dit asbest te (laten) verwijderen dan moet u altijd eerst een sloopmelding doen. Ook als u al weet dat u het zelf mag verwijderen. De sloopmelding doet u gratis via het Omgevingsloket. Met de sloopmelding toetst de DCMR of u het asbest zelf mag verwijderen.

U bent wettelijk verplicht deze melding te doen. In Nederland is dit zo streng geregeld om te voorkomen dat u en anderen in uw omgeving asbestvezels inademen. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid. Het inademen van deze vezels kan op termijn longkanker veroorzaken.

Mag ik zelf asbest verwijderen?

Door de grote gezondheidsrisico’s mag u als particulier slechts in enkele gevallen zelf asbest verwijderen. In de meeste gevallen moet u het asbest door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen. Een gecertificeerd bedrijf kunt u vinden op www.ascert.nl.

U mag als particulier alleen onderstaande zaken zelf verwijderen:

  • Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen
  • Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
  • Een particulier mag maximaal 35m2 van bovenstaande asbesthoudende materialen éénmalig per kadastraal perceel verwijderen. Wilt u meer verwijderen dan moet een gecertificeerd bedrijf dit doen.

Let op: ook als u zelf het asbest mag verwijderen, moet u eerst een sloopmelding doen.

Hoe verloopt de sloopmelding?

U doet uw sloopmelding gratis via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:
•    U krijgt van de DCMR, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding;
•    Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
•    Uw complete melding wordt inhoudelijk door ons beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;
•    U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen of verwijderen als u het zelf mag doen. Als het gaat om een asbestverwijdering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf of het geheel slopen van een opstal hoort u dit binnen 4 weken.

Als u vragen heeft kunt u op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur contact opnemen viade DCMR-asbesttelefoon op telefoonnummer 010 246 86 56. U krijgt dan gelijk een asbestdeskundige aan de lijn.

Wat doe ik met het asbest dat ik zelf verwijder?

Nadat u toestemming heeft gekregen levert u het asbesthoudende materiaal in bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een locatie waar dat kan en sommige gemeenten leveren verpakkingsmateriaal. Bekijk hiervoor de website van uw gemeente:

Wat is asbest?

Asbest wordt gebruikt als verzamelnaam voor een aantal specifieke mineraalsoorten met een zeer fijne vezelstructuur. Sinds 1 juli 1993 is het toepassen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil.
Op de site van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest.

Vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest?

Heeft u vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest dan kunt u contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijdert, kan ik dat melden?

U kunt dag en nacht bij de DCMR een melding doorgeven als u denkt dat asbest door derden niet goed wordt verwijderd. Dit kan per telefoon 0888 333555 of online via het milieumeldingenformulier.
Wij controleren of er toestemming is en de verwijdering op de juiste wijze plaatsvindt, zo niet, dan handhaven we of we informeren de gemeente.

Nieuwsberichten

Melding asbest: toezichthouders DCMR komen in actie

Provincie Zuid-Holland

Sinds 2020 heeft DCMR een speciale asbesttelefoon: 010-2468656. Voor vragen, maar ook voor meldingen van gevaarlijke situaties. Lees verderop hoe DCMR na een melding met de gemeente samen zorgde dat een eigenaar het materiaal veilig afvoerde.

Asbestaanpak van DCMR en andere diensten genomineerd voor prijs

Provincie Zuid-Holland

Asbest, dat lange tijd in de bouw werd gebruikt, is gevaarlijk voor gezondheid en natuur. Een handig digitaal hulpmiddel is genomineerd voor een prijs.

Uit de praktijk: fouten bij particuliere asbestverwijdering leiden tot bestuursdwang

Provincie Zuid-Holland

Fouten bij een particuliere asbestverwijdering kunnen leiden tot een last onder bestuursdwang. U moet dan de fouten op eigen kosten herstellen. Gebeurt dat niet snel genoeg dan wordt het asbest door de DCMR verwijderd en zijn de kosten voor de overtreder.

DCMR controleert extra op containers bouw- en sloopafval

Provincie Zuid-Holland

In het voorjaar en aan het begin van de zomer worden altijd veel verbouwingen uitgevoerd. DCMR controleert daarom de komende maanden in verschillende gemeenten extra op containers met bouw- en sloopafval.