DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Asbest slopen of verwijderen

Gaat u klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket

Mag ik zelf asbest verwijderen?

In de tabel leest u welke vormen van asbest u als particulier wel en niet mag verwijderen:

Zelf verwijderen Niet zelf verwijderen
Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen Gespijkerde platen
Asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking Dakleien (platte dakpannen)
Totale hoeveelheid is minder dan 35m2  

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op www.ascert.nl een geschikt bedrijf vinden.

Hoe verloopt de sloopmelding?

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
  • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen; 
  • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.

U krijgt van de DCMR, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de DCMR op telefoonnummer 0888 333 555.

Wat doe ik voordat ik start met saneren?

De DCMR houdt toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest. Meld daarom bij ons via info@dcmr.nl:

  • De startdatum van de sanering. Meld dit minimaal twee werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering
  • Wanneer de asbestsanering gereed is. Doe dit uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag u dit ook in uw eerste e-mail aan ons melden als de einddatum bekend is.

Wat doe ik met het asbest dat ik verwijder?

Nadat u toestemming heeft gekregen levert u het asbesthoudende materiaal in bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een locatie waar dat kan en sommige gemeenten leveren verpakkingsmateriaal. Bekijk hiervoor de website van uw gemeente:

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopische kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil.

Op de site van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest.

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijderd, kan ik dat melden? 

U kunt dag en nacht bij de DCMR een melding doorgeven als u denkt dat asbest door derden niet goed verwijderd wordt. Dit kan per telefoon 0888 333555 of online via het milieumeldingenformulier.
Wij controleren of er toestemming is, zo niet, dan handhaven we of we informeren de gemeente. 

Nieuwsberichten

'DCMR geeft kwaliteitsimpuls aan asbesttoezicht'

Provincie Zuid-Holland

Sinds januari 2018 houden wij toezicht over het verwijderen en storten van asbest door bedrijven. We organiseren daarom dit jaar kennismakingssessies. Deel 1: de asbestinventarisatiebureaus.

DCMR gaat toezicht houden op asbestverwijdering Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

De DCMR voert sinds kort voor Krimpen de asbesttaken uit. Een inwoner ontvangt van ons een brief of hij/zij asbesthoudende materialen mag (laten) verwijderen. Ook nemen wij het toezicht over op het verwijderen van asbest door bedrijven.