DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bedrijfscontrole

Ondernemers hebben te maken met diverse milieuregels. Om deze te handhaven voert DCMR bedrijfscontroles uit voor de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in de regio Rijnmond.

We controleren bedrijven zowel aangekondigd als onaangekondigd. We maken een ronde door het bedrijf en vragen inzicht in diverse documenten, zoals certificaten en onderhoudscontracten. Wanneer er sprake is van overtredingen van milieuregels, melden we die na afloop direct. Enkele weken later ontvangt het bezochte bedrijf per post een overzicht van de overtredingen en de termijn waarop deze ongedaan gemaakt moeten zijn. We controleren vervolgens ook of dit is gebeurd. Wanneer blijkt dat een overtreding niet tijdig ongedaan gemaakt is, zijn we genoodzaakt sancties op te leggen. Deze volgen uit de sanctiestrategie.

Risicogericht toezicht

We vinden het belangrijk ons werk op een effectieve wijze te kunnen doen, en waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Onderdeel hiervan is ons Verbeterprogramma VTH (Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving). Centraal hierin staat het zogeheten risicogericht toezicht. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we in kaart hebben gebracht in welke branches de grootste milieu- en veiligheidsrisico’s spelen. Binnen die sectoren focussen we vervolgens op de bedrijven met de grootste risico’s. Het toezicht op deze bedrijven wordt jaarlijks projectmatig uitgevoerd.

Brzo

Extra risicovolle bedrijven moeten voldoen aan de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo). Deze bedrijven worden elk jaar geïnspecteerd.

 

Nieuwsberichten

DCMR in het ziekenhuis / op pad in de regio

Ook ziekenhuizen controleren wij. Onze inspecteur Irene ging onlangs naar het Erasmus MC. Wat doen zij aan het milieu? En wat vindt inspecteur Irene ervan? Kijk mee naar de indrukwekkende pharmafilter en beleef de grote afstanden.