DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bedrijfsmelding

Bedrijven moeten gebeurtenissen die niet onder het normale productieproces vallen altijd melden aan de overheid. Ook als deze geen (mogelijk) gevaar voor de omgeving vormen. In zo’n geval is er sprake van een bedrijfsmelding. Dit staat in de Wet milieubeheer.

Bij bedrijfsmeldingen gaat het bijvoorbeeld om gepland onderhoud of onvoorziene, ongevaarlijke incidenten.

U kunt bedrijfsmeldingen indienen bij de meldkamer via 010 - 246 86 86.

Zie ook