DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodem

Overheden binnen en buiten de regio Rijnmond kunnen bij ons terecht voor vragen over bodemkwaliteit. We kunnen u helpen met bodemonderzoek, bodemtoetsen, bodeminformatie en quickscans op het gebied van bodemkwaliteit.

U kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

  • Dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur via de bodemtelefoon: 010 246 8140
  • Via een e-mail met uw verzoek of vraag aan info@dcmr.nl

 

Producten en diensten

Bodemonderzoek

De DCMR voert historisch onderzoek uit en begeleidt de uitvoering van bodemonderzoek.

Quickscan bodemkwaliteit

De DCMR maakt quickscans bodemkwaliteit die gebruikt kunnen worden bij de bodemtoets.

Advies bodemtoets

De DCMR kan gemeenten in heel Nederland helpen met de beoordeling van bodemonderzoeken.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Beleidsregel diffuus lood in de bodem

Beleidsregel diffuus lood in de bodem

Toetsingskader actuele gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging

Toetsingskader actuele gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging, versie 20 februari 2020

Nieuwe wijziging landelijke PFAS beleid per 29 november 2019

Wijziging landelijke PFAS beleid per 29 november 2019

Kamerbrief stikstof en PFAS d.d. 13 oktober 2019

In deze brief doet het Rijk een aantal aankondigingen over onder andere PFAS.

Nieuwsberichten

ILT akkoord met herkeuring thermisch gereinigde grond. Toepasbaarheid TGG en meldingsprocedure

Provincie Zuid-Holland

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat de herkeuringen van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven Theo Pouw en ATM voldoen.

Onderzoek naar lood bij kinderspeelplaatsen afgerond

Provincie Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzocht DCMR het blootstellingsrisico aan lood in de bodem van 266 kinderspeelplaatsen in het Rijnmondgebied. Bij circa 95% van de onderzochte kinderspeelplaatsen zijn geen maatregelen nodig.

Laatste werkzaamheden herinrichting en sanering Oeverbos-Oost Vlaardingen vandaag van start

Vlaardingen

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos.

Onderzoek naar asbestverdacht materiaal op terp Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

Bij het Educatief Archeologisch Erf is een stukje asbestverdacht materiaal gevonden. Dit is bij DCMR gemeld. Inspecteurs hebben een eerste inspectie van de terpoppervlakte uitgevoerd. Hierbij zijn twee stukjes gevonden. DCMR heeft onderzoek laten doen.