DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodemincident melden

Is uw bedrijf gevestigd in deze regio en is door uw toedoen bodemverontreiniging ontstaan? Dan moet u dit direct melden bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond via: 0888 333 555. Op de website vindt u de procedure voor bedrijfsmeldingen

Vervolgens moet u direct maatregelen nemen om de gevolgen van het incident volledig ongedaan te maken. Onderzoek en sanering moeten uitgevoerd worden door Kwalibo-erkende instanties. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Op de website van Bodem+ vindt u een lijst van erkende bodemintermediairs.