DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodemsanering uitvoeren

Bij een bestaande verontreiniging, bij nieuwe activiteiten of wanneer een bodemonderzoek daar aanleiding toe geeft, kunnen bedrijven verplicht zijn een bodemsanering uit te voeren. DCMR informeert u over de regelgeving en de stappen die u dan moet nemen.

Bodemonderzoek, bodemsanering en de milieukundige begeleiding van saneringen moeten uitgevoerd worden door Kwalibo-erkende instanties. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Op de website van Bodem+ vindt u een lijst van erkende bodemintermediairs. U blijft zelf verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de sanering en voor het aanleveren van benodigde informatie.

Eenvoudige sanering

Hoeft alleen uw eigen terrein gesaneerd te worden? Dan kunt u kiezen voor de procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). U doet dan een melding bij de gemeente of provincie waar u de sanering uitvoert, en kunt binnen vijf weken beginnen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie en de benodigde formulieren.

Complexe sanering

Wanneer u niet in aanmerking komt voor het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), geldt de normale regeling. U moet dan een saneringsplan indienen. De provincie of de gemeente beoordeelt dit plan. Na akkoord kunnen andere belanghebbenden nog bezwaar maken. De procedure duurt 15 weken. Onder bepaalde voorwaarden is echter verkorting mogelijk. Op de pagina met formulieren vindt u meer informatie over de werkwijze.

Ondersteuning bij verontreiniging van vóór 1987

Is de verontreiniging vóór 1987 ontstaan, dan kunt u wellicht aanspraak maken op een regeling van Bodembeheer Nederland. Deze stichting is opgericht om bedrijven te ondersteunen bij de organisatie, financiering en uitvoering van saneringen.

Neem bij vragen contact op met Bureau Bodem.

Nieuwsberichten

Maatregelen bij proef bodemsanering Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

De proef startte maart 2018 met het aanleggen van een terp van grond, waarop het Rottahuis en het Spijkenisserhuis worden nagebouwd. Nu blijken de terp en het talud op een aantal plaatsen instabiel.

Bodemsanering Merwe4Havens: wat doet DCMR?

Rotterdam

Namens het gemeentelijk cluster Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen van Rotterdam vervult DCMR de rol van opdrachtgever voor de sanering van de bodem van de voormalige gasfabriek Keilehaven in het Merwe-Vierhavensgebied.

Proef bodemsanering in de Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

In maart en april rijden er op werkdagen vrachtwagens van en naar het terrein nabij het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen door een proef van provincie Zuid-Holland met bodemsanering. Deze proef wordt uitgevoerd door de DCMR.

Wethouder Visser trapt megasanering Keilehaven af

Rotterdam-West

Op 3 oktober gaf wethouder Adriaan Visser van Rotterdam de formele aftrap van de ongeveer acht jaar durende bodemsanering van het voormalig gasfabrieksterrein aan de Keilehaven.