DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodemverontreiniging

Door menselijk handelen, zoals werken, wonen en landbouw, kan de bodem verontreinigd raken. De  bodem is verontreinigd als er stoffen of materialen in de bodem of het grondwater terecht komen die schadelijk zijn voor mens, dier en plant.

Criteria ernstige bodemverontreiniging (ontstaan voor 1987)

Op verschillende plaatsen in Nederland is de bodem vervuild geraakt door activiteiten van bedrijven zoals smederijen, garages en chemische wasserijen. Een bodemverontreiniging wordt ernstig genoemd als de concentratie van de schadelijke stof boven de wettelijke norm (de zogenaamde ‘interventiewaarde’) ligt en het om meer dan 25 kubieke meter gaat. Bij grondwater moet het om meer dan 100 kubieke meter gaan. Ernstig betekent dat er een noodzaak tot saneren is. De termijn waarop dit moet gebeuren wordt bepaald door de actuele risico's voor de mens, het milieu en/of verspreiding. Dit geldt echt alleen voor verontreinigingen die ontstaan zijn voor 1987. Nieuwe verontreinigingen moeten ongeacht de omvang of concentraties onverwijld verwijderd worden. Nieuw betekent ontstaan op of na 1-1-1987 (voor asbest geldt 1-7-1993).

Gebruiksbeperkingen bij bodemverontreiniging

Overheden kunnen gebruiksbeperkingen opleggen bij ernstige bodemverontreiniging. Bijvoorbeeld niet eten van groenten uit eigen tuin of het aanbrengen van een verharding op de verontreinigde grond, zodat er geen direct contact meer mogelijk is met de grond. Soms wordt een deel van de bodemverontreiniging afgegraven of wordt gebruikt gemaakt van langzamere, ondergronds werkende methoden.

Bodemrapporten (omgeving in kaart)

Via omgeving in kaart van de DCMR kunt u zien of uw eigen kavel of kavels in de buurt zijn onderzocht. Ook kunt u onderzoeksrapporten downloaden.

Meer informatie bodemverontreiniging

Voor vragen over bodemverontreiniging kunt u contact opnemen met de Bodemtelefoon van de DCMR Milieudienst Rijnmond (telefoon 010 246 81 40, bereikbaar tussen 10.00-12.00 uur) of via een e-mail aan info@dcmr.nl. Op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond (telefoon 010 433 98 94) kunt u meer informatie vinden over de relatie tussen bodemverontreiniging en gezondheid.

 

Publicaties

Toetsingskader actuele gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging

Toetsingskader actuele gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging, versie 20 februari 2020

Veelgestelde vragen bodemverontreiniging

Veelgestelde vragen over de relatie tussen bodemverontreiniging en 'spoedlocaties'.

Nieuwsberichten

Meer inzicht in grondstromen, minder bodemverontreiniging

Provincie Zuid-Holland

Samen met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant , Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Inspectie Leefomgeving en Transport heeft DCMR een barrièremodel grondstromen ontwikkeld.