DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Brzo-bedrijven op kaart

Welke risico’s spelen er bij een Brzo-bedrijf? En hoe monitoren provincie Zuid-Holland en DCMR de veiligheid via vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Brzo-bedrijven? De interactieve kaart toont de ongeveer 120 risicovolle bedrijven van Zuid-Holland. Klik op een bedrijf of zoek op een bedrijfsnaam waarna deze gegevens worden getoond:

  • Inspectieresultaten;
  • Milieuvergunningen;
  • Emissiegegevens;
  • Risico’s van het bedrijf.

Strenge veiligheidseisen voor Brzo-bedrijven

In de industrie worden door bedrijven tijdens het productieproces regelmatig gevaarlijke stoffen gebruikt. De risico’s van het gebruik van gevaarlijke stoffen worden beperkt door veiligheidseisen aan bedrijven te stellen. Bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Deze bedrijven moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. In Nederland zijn ruim 400 bedrijven aangemerkt als Brzo-bedrijf. Meer dan een kwart daarvan is gevestigd in Zuid-Holland.

Naar de Brzo-bedrijven op kaart

Publicaties

Rapportage Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag van de Brzo-bedrijven in Zuid-Holland. Bij alle 116 bedrijven is in 2017 een inspectie in het kader van het Besluit Risico's Zware Omgevallen, BRZO, uitgevoerd door de DCMR. ln bijgaande rapportage staan de belangrijkste resultaten.

Nieuwsberichten

Werken aan meer transparantie rond risicovolle bedrijven

Provincie Zuid-Holland

Met de ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning’ willen de provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond het zicht op de regelgeving rond risicovolle bedrijven verbeteren.

Met één muisklik actuele informatie over risicovolle bedrijven

Provincie Zuid-Holland

Vanaf vandaag is alle openbare informatie over risicovolle bedrijven in Zuid-Holland eenvoudig inzichtelijk en toegankelijk. Provincie Zuid-Holland maakte hiervoor samen met DCMR een interactieve kaart, de BRZO-viewer.