DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Burenoverlast

Ervaart u geluidoverlast van uw buren? Dan adviseren wij u om dit eerst zelf aan uw buren te melden. Misschien weten zij niet dat u geluidoverlast heeft. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan kunt u de hulp van derden inroepen: de politie, de woningbouwcorporatie, de buurtbemiddeling in uw woonplaats of een mediator (mediation is een vorm van bemiddeling bij conflicten waar partijen er met elkaar niet uitkomen). Inwoners van Rotterdam kunnen woonoverlast hier melden.

De onderstaande brochures geven extra informatie: