DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

CIN-melding

Bedrijven kunnen via het Centraal Incidenten Nummer (CIN) voorvallen melden die mogelijk om inzet van hulpdiensten vragen. Met een CIN-melding worden politie, brandweer, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR met één telefoongesprek tegelijkertijd geïnformeerd.

Een overzicht van CIN-meldingen is te vinden op de website Rijnmondveilig. 

Meldcodes

Het Centraal Incidenten Nummer is bedoeld voor bedrijven die met risicovolle stoffen werken. Deze bedrijven weten via hun vergunning hoe zij een CIN-melding moeten doen en maken daarbij gebruik van afgesproken codes. Dat zijn:

Brand

  • B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer
  • B2 = Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer

Voorval met (mogelijk) gevaar / verzoek om assistentie hulpdienst

Gevaar buiten de inrichting:

  • G1 = Gevaar: Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
  • G2 = Gevaar: Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
  • G3 = Gevaar: verspreiding van stoffen over het land

Gevaar binnen de inrichting:

  • G4 = Gevaar: binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (bijvoorbeeld plotclear-alarm fabrieksunit of  dreigend omvallen schoorsteen)

Voorval zonder gevaar met (mogelijk) grote overlast buiten de inrichting en/of grote milieugevolgen (binnen/buiten)

  • Z1 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoffen door de lucht
  • Z2 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
  • Z3 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoften op het land
  • Z4 = Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (bijvoorbeeld stroomstoring)