DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

CO2

De DCMR adviseert over afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage = CCS) en is nauw betrokken bij belangrijke internationale netwerken op dit gebied. Ook doet de DCMR onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-transport.

Producten en diensten

Advies over afvang, transport en opslag van CO2

Advies over afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage = CCS). Ook doet de DCMR onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-transport.

Publicaties

CO2-uitstoot Rotterdam Trend 2010-2018

Jaarlijkse monitoringsrapportage waarin de trend van de CO2 uitstoot in Rotterdam van de afgelopen jaren wordt uitgezet tegen de doelstelling voor 2030. Als basisjaar voor dit rapport in opdracht van de gemeente Rotterdam wordt 1990 gehanteerd.