DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

EED

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Nadere informatie:

  • Welke wettelijke verplichting heeft een bedrijf inzake energiebesparing, het antwoord hierop wordt gegevens door de wetchecker.
  • Specifieke plichten vanuit de EED staan op de website van de RVO.
  • Informatie over overige verplichtingen over energiebesparing uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en erkende maatregelen staan op de website van infomil
  • Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14. Artikel 8 gaat over de vierjaarlijkse uitvoering van een energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.
  • De energie audit heeft een overlap met de energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer. De informatie uit de energie audit kan worden natuurlijk gebruikt worden bij het opstellen van een energiebesparingsplan zoals dat in het kader van de vergunningverlening kan worden gevraagd.

 

Publicaties

Handreiking verbetering goederenvervoer en personenvervoer

Toepassing van vervoermanagement door bedrijven en instellingen heeft verschillende milieuvoordelen. Opstellen van energieverbruiksprofiel binnen het kader van de EED met de handreiking Vervoersmanagement.

Energie audit

Wat betekent de Energy Efficiency Directive (EED) voor uw organisatie?