DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

EED

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Nadere informatie:

  • Welke wettelijke verplichting heeft een bedrijf inzake energiebesparing, het antwoord hierop wordt gegevens door de wetchecker.
  • Specifieke plichten vanuit de EED staan op de website van de RVO.
  • Informatie over overige verplichtingen over energiebesparing uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en erkende maatregelen staan op de website van infomil

 

Publicaties

Handreiking verbetering goederenvervoer en personenvervoer

Toepassing van vervoermanagement door bedrijven en instellingen heeft verschillende milieuvoordelen. Opstellen van energieverbruiksprofiel binnen het kader van de EED met de handreiking Vervoersmanagement.

Energie audit

Wat betekent de Energy Efficiency Directive (EED) voor uw organisatie?