DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Energie besparen

De DCMR besteedt extra aandacht aan branches waar veel energiebesparing mogelijk is zoals bij supermarkten, voortgezet onderwijs, zorg- en verpleeginstellingen en kantoren.

Wettelijke verplichting

Energiebesparing is een wettelijke verplichting. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit verplichten energieverbruikers tot het nemen van besparingsmaatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend.

Als u jaarlijks meer dan 50.000 kWh electriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten verbruikt, bent u verplicht om besparingsmaatregelen te nemen. Welke besparingsmaatregelen u moet nemen, vindt u op de website van Kenniscentrum Infomil. Daar vindt u ook een checklist en meer informatie over nut en noodzaak van de maatregelen.

Ook als uw energieverbruik lager is dan 50.000 kWh electriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten, kunt u de checklist gebruiken. Het rendement van energiemaatregelen kan oplopen tot 20%.

Procedure

De DCMR beoordeelt tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf. De DCMR gebruikt daarbij de checklist van Kenniscentrum Infomil. Als blijkt dat u inderdaad kunt besparen, moet u een plan opstellen met concrete besparingsmaatregelen. De maatregelen die binnen een periode van 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht.

Als u zelf besparingsplannen maakt probeert de DCMR daarbij aan te sluiten. Met een energiebesparingsplan heeft u grip op uw investeringen en mijdt u risico’s.

U voldoet aan de regels als de DCMR uw plan heeft goedgekeurd én u de maatregelen volgens planning uitvoert. De DCMR controleert de uitvoering van uw plan en handhaaft waar nodig.

Subsidies

Minder energieverbruik leidt tot minder uitstoot van CO2 . Een aantal gemeenten in het werkgebied van de DCMR biedt ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Neem voor meer informatie over het gemeentelijk klimaatbeleid contact op met de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd.

Bekijk ook de financieringsmogelijkheden namens de overheid.

Producten en diensten

Advies energiebesparing bedrijven

Leveren advies over de mogelijkheden die bedrijven hebben om energie te besparen en om energie-efficiënter te worden.

Publicaties

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

Plan van aanpak energiebesparing bij scholen

Toetsen of een plan van aanpak voldoet aan Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voor scholen.

Presentaties energiebesparing scholen

Presentaties van de bijeenkomst "Energiebesparing bij scholen" op 30 mei 2017

Energiebesparing bij hotels

Energiebesparing bij hotels in het Rijnmondgebied.

Projecten

Scholen moeten energiemaatregelen treffen

De schoolbesturen van het primair onderwijs moeten vóór 2018 met een plan van aanpak komen waarbij zij voor hun locaties aangeven wanneer de erkende maatregelen getroffen worden. Op de meeste scholen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Maatregelen industrie energie efficiency

CE Delft heeft in opdracht van de DCMR Milieudienst een top-10 “no-regret” energiebesparende maatregelen voor de industrie opgesteld. Deze 10 maatregelen betreffen slechts een deel van de totale energiehuishouding van een grootgebruiker. Doel is het vergemakkelijken van het gesprek tussen bevoegd gezag en grootgebruikers over dit deel van het totale besparingspotentieel.

Nieuwsberichten

Energiebesparing bij basisscholen

Rotterdam

De DCMR Milieudienst Rijnmond is met een nieuwe aanpak gestart om het energieverbruik bij basisscholen terug te dringen. Het stimuleren en enthousiasmeren van scholen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing is uitgangspunt van deze nieuwe aanpak.