DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Energie

We geven advies over energiebesparing en duurzame energie, vervoersmanagement, duurzame mobiliteit en over afvang, transport en opslag van CO2.

Producten en diensten

Advies over afvang, transport en opslag van CO2

Advies over afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage = CCS). Ook doet de DCMR onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-transport.

Advies energiebesparing bedrijven

Leveren advies over de mogelijkheden die bedrijven hebben om energie te besparen en om energie-efficiënter te worden.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Doorrekening Effect Rotterdams Klimaatakkoord op CO2-reductie

Het stadsbestuur van Rotterdam vroeg DCMR de maatregelen van het Rotterdams Klimaatakkoord te beoordelen op hun CO2-effect. DCMR rekende de effecten van de maatregelen van de klimaattafels door op het verwachte CO2-effect. Voor de beoordeling gebruikte de DCMR de systematiek van het Landelijk Klimaatakkoord en de internationale rekenregels.

CO2-uitstoot Rotterdam Trend 2010-2018

Jaarlijkse monitoringsrapportage waarin de trend van de CO2 uitstoot in Rotterdam van de afgelopen jaren wordt uitgezet tegen de doelstelling voor 2030. Als basisjaar voor dit rapport in opdracht van de gemeente Rotterdam wordt 1990 gehanteerd.

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Uitnodiging mini symposium vervoersmanagement

Uitnodiging voor mini symposium vervoersmanagement op 11 december bij de DCMR milieudienst Rijnmond.

Projecten

Scholen moeten energiemaatregelen treffen

De schoolbesturen van het primair onderwijs moeten vóór 2018 met een plan van aanpak komen waarbij zij voor hun locaties aangeven wanneer de erkende maatregelen getroffen worden. Op de meeste scholen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Maatregelen industrie energie efficiency

CE Delft heeft in opdracht van de DCMR Milieudienst een top-10 “no-regret” energiebesparende maatregelen voor de industrie opgesteld. Deze 10 maatregelen betreffen slechts een deel van de totale energiehuishouding van een grootgebruiker. Doel is het vergemakkelijken van het gesprek tussen bevoegd gezag en grootgebruikers over dit deel van het totale besparingspotentieel.

Nieuwsberichten

Zonnepanelen op bedrijfsdaken Spaanse Polder Rotterdam

Meerdere wijken

Veertig ondernemers uit het industrieterrein Spaanse Polder in Rotterdam wekken binnenkort hun eigen energie op met zonnepanelen op hun bedrijfsdaken. DCMR en de gemeente Rotterdam stimuleren het gebruik van zonne-energie. De bouw is in de zomer gestart.

Betere controle op energiebesparing bedrijven

Provincie Zuid-Holland

In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo'n 8000 bedrijven in het Rijnmondgebied moeten dan de overheid informeren over hun energiebesparing. Zo kunnen we beter controleren of de bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht.

Column Dakdromen: een groot industrieel zonnedak in Schiedam

Schiedam

Houd jij ook zo van zon? Al heel lang ben ik (Koen de Kruif, senior adviseur duurzaamheid, DCMR) een grote bewonderaar van de zon.

Energiebesparing bij basisscholen

Rotterdam

De DCMR Milieudienst Rijnmond is met een nieuwe aanpak gestart om het energieverbruik bij basisscholen terug te dringen. Het stimuleren en enthousiasmeren van scholen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing is uitgangspunt van deze nieuwe aanpak.