DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Energie

We geven advies over onder meer vervoersmanagement, duurzame mobiliteit en afvang, transport en opslag van CO2.

Producten en diensten

Advies over afvang, transport en opslag van CO2

Advies over afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage = CCS). Ook doet de DCMR onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-transport.

Advies energiebesparing bedrijven

Leveren advies over de mogelijkheden die bedrijven hebben om energie te besparen en om energie-efficiënter te worden.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

Presentaties energiebesparing scholen

Presentaties van de bijeenkomst "Energiebesparing bij scholen" op 30 mei 2017

Plan van aanpak energiebesparing bij scholen

Toetsen of een plan van aanpak voldoet aan Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voor scholen.

Projecten

Scholen moeten energiemaatregelen treffen

De schoolbesturen van het primair onderwijs moeten vóór 2018 met een plan van aanpak komen waarbij zij voor hun locaties aangeven wanneer de erkende maatregelen getroffen worden. Op de meeste scholen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Maatregelen industrie energie efficiency

CE Delft heeft in opdracht van de DCMR Milieudienst een top-10 “no-regret” energiebesparende maatregelen voor de industrie opgesteld. Deze 10 maatregelen betreffen slechts een deel van de totale energiehuishouding van een grootgebruiker. Doel is het vergemakkelijken van het gesprek tussen bevoegd gezag en grootgebruikers over dit deel van het totale besparingspotentieel.

Nieuwsberichten

Strip #WernerbijDCMR | inspectie supermarkt

De DCMR controleert of supermarkten zich aan milieuregels houden.

Waarom ons logo verlicht blijft tijdens Earth Hour

Earth Hour is de grootste internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds voor onze aarde. Elk jaar eind maart is Earth Hour het uur waarop je laat zien dat je de aarde belangrijk vindt.

Meten van energieverspilling

De DCMR controleert verschillende branches op energiebesparing. Datacenters, ziekenhuizen maar ook bijvoorbeeld gemeentekantoren worden bezocht. Bij deze gemeentekantoren wordt een nieuw instrument ingezet om energieverspilling te meten, de logger.

Zwembaden en broodbakkerijen besparen meer energie

De DCMR houdt bij uiteenlopende branches toezicht op milieuregels. Eén van de milieuregels waar de DCMR op inspecteert is energiebesparing bijvoorbeeld bij zwembaden en bakkerijen. Energiebesparingsmaatregelen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend, moeten bedrijven doorvoeren.