DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Energie

We geven advies over energiebesparing en duurzame energie, vervoersmanagement, duurzame mobiliteit en over afvang, transport en opslag van CO2.

Producten en diensten

Advies over afvang, transport en opslag van CO2

Advies over afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage = CCS). Ook doet de DCMR onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-transport.

Advies energiebesparing bedrijven

Leveren advies over de mogelijkheden die bedrijven hebben om energie te besparen en om energie-efficiënter te worden.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Uitnodiging mini symposium vervoersmanagement

Uitnodiging voor mini symposium vervoersmanagement op 11 december bij de DCMR milieudienst Rijnmond.

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

Plan van aanpak energiebesparing bij scholen

Toetsen of een plan van aanpak voldoet aan Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voor scholen.

Projecten

Scholen moeten energiemaatregelen treffen

De schoolbesturen van het primair onderwijs moeten vóór 2018 met een plan van aanpak komen waarbij zij voor hun locaties aangeven wanneer de erkende maatregelen getroffen worden. Op de meeste scholen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Maatregelen industrie energie efficiency

CE Delft heeft in opdracht van de DCMR Milieudienst een top-10 “no-regret” energiebesparende maatregelen voor de industrie opgesteld. Deze 10 maatregelen betreffen slechts een deel van de totale energiehuishouding van een grootgebruiker. Doel is het vergemakkelijken van het gesprek tussen bevoegd gezag en grootgebruikers over dit deel van het totale besparingspotentieel.

Nieuwsberichten

Column Dakdromen: een groot industrieel zonnedak in Schiedam

Schiedam

Houd jij ook zo van zon? Al heel lang ben ik (Koen de Kruif, senior adviseur duurzaamheid, DCMR) een grote bewonderaar van de zon.

Energiebesparing bij basisscholen

Rotterdam

De DCMR Milieudienst Rijnmond is met een nieuwe aanpak gestart om het energieverbruik bij basisscholen terug te dringen. Het stimuleren en enthousiasmeren van scholen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing is uitgangspunt van deze nieuwe aanpak.

Strip #WernerbijDCMR | inspectie supermarkt

Meerdere wijken

De DCMR controleert of supermarkten zich aan milieuregels houden.

Waarom ons logo verlicht blijft tijdens Earth Hour

Earth Hour is de grootste internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds voor onze aarde. Elk jaar eind maart is Earth Hour het uur waarop je laat zien dat je de aarde belangrijk vindt.