DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Evenementen: wat doet DCMR?

Voor het organiseren van een evenement moet vaak bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. In deze vergunning kan de gemeente voorschriften opnemen over geluid. Gemeenten bepalen zelf welke (geluid)voorschriften zij stellen, er gelden geen wettelijke grenswaarden. Sommige gemeenten hebben voorschriften hiervoor opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (APV).

DCMR kan gemeenten adviseren bij het opstellen van deze voorschriften. Daarbij houden we rekening met de wensen van de gemeente en de organisator, maar ook met het maatschappelijk draagvlak van het evenement in de omgeving.

DCMR geeft zelf geen evenementenvergunning af en kan alleen op verzoek van de gemeente handhaven op deze vergunningen.

Tijdens het evenement

Bij grotere evenementen heeft DCMR vaak een belangrijke ondersteunende rol. Naast het adviseren over de te stellen geluidvoorschriften kan DCMR ook geluidmetingen uitvoeren tijdens het evenement. Bij luidruchtige evenementen wordt vaak geluidmonitoring verplicht gesteld. DCMR houdt dan continu de geluidwaarden in de gaten en waarschuwt de organisator zodat die zich aan de vergunning houdt. Als de grenswaarden toch worden overschreden dan stemmen we samen met de politie en/of gemeente af welke actie zij gaan nemen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een proces-verbaal, of het stilleggen van het evenement.

Evaluatie

Na afloop van het evenement stelt DCMR een evaluatie op. Deze evaluatie bevat informatie uit onze geluidmonitoring of geluidmetingen, en eventuele meldingen van omwonenden. Bij jaarlijks terugkerende evenementen wordt de evaluatie gebruikt om bij een volgende editie verbeteringen in het geluidadvies aan te brengen om hinder te beperken.

Heeft u overlast van een evenement?

Meldt uw overlast bij onze meldkamer. Als DCMR bij het evenement ter plaatse is voor geluidmetingen of monitoring dan wordt uw melding direct behandeld en nemen we waar mogelijk maatregelen. Uiteraard hoort u van ons welke actie wij kunnen verrichten.

Als DCMR niet betrokken is bij het evenement dan proberen we ter plaatse te gaan voor een geluidmeting en we geven de klacht door aan de gemeente.

Bovenstaande informatie hebben we ook samengevat in deze infographic uit (klik op de link voor een leesbare versie):

Een infographic waarin we vertellen wat we met een melding doen bij geluidsoverlast van evenementen
 

 

Nieuwsberichten

Geluidshinder bij evenementen: wat doen wij met uw melding?

Meerdere wijken

Wat kunt u van ons verwachten als u geluidoverlast van een evenement meldt bij onze meldkamer? We leggen het uit.

Geluidsmetingen tijdens evenementen in oktober

Rotterdam

Ook in de maand oktober is door de gemeenten in het Rijnmondgebied een groot aantal evenementenvergunningen verleend. Bij deze evenementen is de DCMR als milieudienst betrokken in de geluidsmonitoring.

Geluidsmetingen tijdens evenementen in september

Meerdere wijken

Ook in de maand september is door de gemeenten in het Rijnmondgebied een groot aantal evenementenvergunningen verleend. Bij onderstaande evenementen is de DCMR als milieudienst betrokken in de geluidsmonitoring.

Geluidsmetingen tijdens evenementen in augustus

Meerdere wijken

Ook in de maand augustus is door de gemeenten in het Rijnmondgebied een groot aantal evenementenvergunningen verleend. Bij onderstaande evenementen is de DCMR als milieudienst betrokken in de geluidsmonitoring.