DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

F.A.Q. Luchtvaart

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over luchtvaart van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2020.

Inhoudsopgave

 1. Waarom is het boven mijn huis de ene dag drukker dan de andere dag?

 2. Mogen vliegtuigen afwijken van de vliegroute?

 3. Gelden er minimale vlieghoogten?

 4. Hoe wordt de start- /landingsbaan gebruikt?

 5. Wat zijn de regels voor nachtvluchten?

 6. Wanneer is sprake van een overtreding en wie controleert dit?

 7. Wat zijn de juridische gevolgen van overtredingen?

 8. Mogen vliegtuigen kerosine lozen?

 9. Waar vind ik de wettelijke bepalingen voor luchtvaart?

 10. Welke ontwikkelingen zijn er rondom RTHA?

 11. Waarom klinkt het ene vliegtuig anders of harder dan het andere? Zijn er factoren waardoor geluid anders wordt gehoord?

 12. Is DCMR de controlerende instantie voor vluchten afkomstig van of onderweg naar RTHA?

 13. Wat gebeurt er met mijn melding?

 14. Geeft de DCMR mijn melding door aan het bevoegd gezag?

 15. Hoe wordt geluid gemeten? Hoe wordt er omgegaan met deze metingen?

 16. Voor het handhavingspunt in Schiedam geldt een grenswaarde van 53,89 dB(A). Ik meet met mijn mobiele telefoon in de buurt van dit punt 75 dB(A) als gevolg van een overvliegend vliegtuig. Hoe kan dit?

 17. Is er een app met informatie over vliegtuigbewegingen en geluid?

 18. Hoe zet ik de flighttracker-app op het beginscherm van mijn smartphone?

 19. Welke bijzondere vluchten en trainingsvluchten staan er gepland en wanneer wordt er proefgedraaid? 

 20. Mijn vraag staat hier niet tussen. Hoe kan ik die alsnog stellen?

 

1. Waarom is het boven mijn huis de ene dag drukker dan de andere dag?

Er zijn vier belangrijke factoren die invloed hebben op de hoeveelheid vliegverkeer dat over uw huis vliegt:

 • Het seizoen. In het zomerseizoen van april tot en met oktober wordt meer gevlogen dan in het winterseizoen.
 • Het tijdstip. Op bepaalde uren wordt er meer gevlogen. Dit is bijvoorbeeld het geval van 7.00 uur tot 8.00 uur en van 22.00 uur tot 23.00 uur.
 • Het weer. De windrichting bepaalt in welke richting vliegtuigen opstijgen en landen. De luchthaven beschikt over één startbaan, vliegtuigen starten en landen bij voorkeur tegen de wind in. Bepaalde weersomstandigheden zoals onweersbuien worden zo veel mogelijk vermeden.
 • Het luchtruim. De drukte in het luchtruim bepaalt de route van een vliegtuig.

Terug naar inhoudsopgave 

2. Mogen vliegtuigen afwijken van de vliegroute?

Ja.

Een vertrekkend vliegtuig mag alleen van de route afwijken als de luchtverkeersleiding daar toestemming of opdracht voor geeft. Wanneer dit zonder toestemming gebeurt, kan de Inspectie Leefomgeving & Transport een waarschuwing of boete geven. Zonder toestemming van de luchtverkeersleiding afwijken van de route komt in praktijk overigens zelden voor.

Voor landende vliegtuigen gelden geen verplichte routes. Toch vliegen ook deze vliegtuigen vaak een vast patroon en op een bepaalde hoogte, zeker vlak voordat ze landen.

Regelmatig is het noodzakelijk dat een vliegtuig van de route afwijkt. Dit komt bijvoorbeeld door slecht weer (onweer, zware buien) of de aanwezigheid van ander vliegverkeer (bijvoorbeeld Schiphol) in de buurt van de route. Vliegtuigen maken dan een andere bocht of blijven langer laag vliegen. Daardoor vliegt een vliegtuig dichterbij uw woning dan gewoonlijk. Hierdoor kan het geluid harder klinken, of komt het geluid van een andere kant dan u gewend bent.

Terug naar inhoudsopgave

3. Gelden er minimale vlieghoogten?

Ja, er zijn regels voor minimale vlieghoogten.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kleine recreatieve luchtvaart  en de grote luchtvaart

Kleine recreatieve luchtvaart
De kleine luchtvaart is vliegverkeer dat op zicht vliegt. Deze vliegtuigen moeten in dichtbebouwde gebieden, het havengebied of het industriegebied minimaal 300 meter boven de hoogste hindernis vliegen.

Boven landelijk/natuur gebied, zowel boven land als boven water, geldt een minimale hoogte van 150 meter. Dit geldt ook voor natura-2000 gebieden, tenzij voor specifieke gebieden nadere regels van toepassing zijn. 

Grote luchtvaart
De grote luchtvaart vliegt meestal niet op zicht, maar gebruikt speciale apparatuur (tenzij bijzondere omstandigheden ervoor zorgen dat het niet anders kan). Deze vliegtuigen moeten boven land op een hoogte van minstens 600 meter boven de hoogste hindernis vliegen.

De minimale vlieghoogten zijn altijd van toepassing, behalve wanneer lager vliegen noodzakelijk is om te stijgen of te landen.

Terug naar inhoudsopgave

4. Hoe wordt de start-/landingsbaan gebruikt?

Rotterdam The Hague Airport beschikt over één start-/landingsbaan. Deze kan echter van twee richtingen worden gebruikt zowel voor landingen als voor starts. De keuze van de richting van de start-/landingsbaan die gebruikt wordt is afhankelijk van de sterkte en richting van de wind.

Een vliegtuig landt en start zoveel mogelijk tegen de wind in. Het baangebruik (welke kant er op wordt gestart en geland) is dus in grote mate afhankelijk van de sterkte en de richting van de wind.

Als de weersomstandigheden het toelaten kan een vlieger aan de luchtverkeersleiding toestemming vragen om in een andere richting op te mogen stijgen. Ook voor landend verkeer kan in overleg worden besloten de meest efficiënte route te kiezen. Zo wordt ‘omvliegen’ voorkomen.

Soms geldt er een baansturingsmaatregel. Bij een baansturingsmaatregel wordt er bij voorkeur altijd in een bepaalde richting gestart of geland om zo een overschrijding op een van de handhavingspunten te voorkomen.

Als omwonende kunt u in de verschillende situaties een wisselend baangebruik ervaren.

Terug naar inhoudsopgave

5. Wat zijn de regels voor nachtvluchten?

Rotterdam The Hague Airport is 24 uur per dag open voor vliegverkeer. Tussen 23.00 en 07.00 uur geldt een nachtregime, vluchten uitgevoerd gedurende het nachtregime worden ‘nachtvluchten’ genoemd.


De volgende categorieën vluchten zijn toegestaan tussen 23.00 en 07.00 uur op RTHA:

 • Vluchten voor reddingsacties en hulpverlening, zoals de traumahelikopter die op RTHA gestationeerd is. Andere hulpverleningsvluchten vallen ook onder deze uitzondering.
 • Zakenvluchten met vliegtuigen voor maximaal 19 passagiers en met een maximaal toegestane startmassa van ten hoogste 45 ton.
 • Vertraagde landende vluchten die gepland waren voor 23.00 uur mogen tot 01.00 uur landen.
 • Medisch spoedeisende vluchten, bijvoorbeeld voor orgaantransplantaties.
 • Positievluchten na 06.00 uur. Dit zijn lege vliegtuigen die naar RTHA komen om aansluitend een vlucht met passagiers of vracht uit te voeren.
 • Vluchten bestemd voor politie- of kustwachttaken.
 • Regeringsvluchten.
 • Vluchten met militaire luchtvaarttuigen
 • Vertraagde vertrekkende vluchten die gepland waren voor 23.00 uur mogen onder bepaalde omstandigheden vertrekken tot 24.00 uur.
 • Uitwijkende vluchten, die onderweg zijn naar een andere luchthaven maar daar niet kunnen landen. Ook vliegtuigen in nood mogen naar RTHA uitwijken. Dit komt zelden voor.

Alle vluchten tussen 23.00 en 07.00 uur worden door de luchthaven maandelijks aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gerapporteerd.

Terug naar inhoudsopgave

6.  Wanneer is er sprake van een overtreding en wie controleert dit?

Een piloot of luchthaven is in overtreding als deze zich niet houdt aan de regels en besluiten die onder de wet Luchtvaart vallen, zoals de Regeling uitvoering en handhaving luchtvaartveiligheid, het luchthavenbesluit en de Beleidsregel handhaving vertrekprocedures Rotterdam.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Afwijkende handelingen van piloten die niet door de luchtverkeersleiding zijn geïnstrueerd (afwijkende route bijvoorbeeld)
 • Afwijkingen ten opzichte van openingstijden waarbinnen vliegtuigen nog mogen starten en landen. Deze zijn vastgelegd in het luchthavenbesluit.
 • Het overschrijden van de grenswaarde voor geluid.

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de luchthaven en haar gebruikers zich aan de regels houden. De ILT controleert bijvoorbeeld de vliegroutes van vliegtuigen, het gebruik van de geluidsruimte en de reden van de nachtvluchten op de luchthaven.

Terug naar inhoudsopgave

7. Wat zijn de juridische gevolgen van overtredingen?

De luchtvaartwetgeving biedt voldoende instrumenten om door middel van bestuursrechtelijke handhaving tegen de exploitant van een luchtvaartterrein en/of tegen de eigenaar van een luchtvaartuig op te treden. Daarnaast is ook de Richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving van toepassing.

In deze richtlijn zijn de straffen per overtreding weergegeven. Dit varieert tussen een geldboete van enkele honderden euro's tot een ontzegging van de vliegbevoegdheden.

Terug naar inhoudsopgave

8. Mogen vliegtuigen kerosine lozen?

Ja, maar alleen in noodsituaties

Het lozen van kerosine kan gebeuren als een vliegtuig te zwaar is om veilig te kunnen landen. Met name bij grotere vliegtuigen die gebruikt worden op intercontinentale routes kan dit voorkomen indien kort na de start een situatie ontstaat waardoor de piloot besluit terug te keren (bijvoorbeeld een technisch mankement of de gezondheid van een passagier). Het kan dan zo zijn dat het vliegtuig niet veilig kan landen en eerst kerosine uit de tanks gepompt moeten worden.

Op RTHA vliegen vooral vliegtuigen van het type Boeing 737 en Airbus A320 en kleiner. Omdat ze op kortere afstanden vliegen kunnen ze vrijwel direct na de start weer terugkeren en veilig landen. Deze vliegtuigen hebben daarom geen technische voorzieningen om kerosine te lozen

De meeste kleinere vliegtuigen beschikken niet over een systeem om brandstof te lozen. Voor kleinere toestellen heeft het lozen van brandstof geen nut, vanwege de beperkte hoeveelheid brandstof aan boord.

Terug naar inhoudsopgave

9. Waar vind ik de wettelijke bepalingen voor luchtvaart?

Alle nationale wetgeving vindt u via de website wetten.overheid.nl. Hieronder zetten we de belangrijkste wet- en regelgeving voor de luchthaven RTHA voor u op een rij.

Wet Luchtvaart en bijbehorende regelgeving
In de Wet Luchtvaart worden tal van zaken rondom de luchtvaart in Nederland geregeld. Van personeel, luchtvaartuigen en luchtverkeersleiding tot en met toezicht en handhaving. Ook het gebruik van luchthavens wordt in deze wet geregeld.

Veel van wat op een luchthaven is toegestaan aan vliegverkeer wordt geregeld in een zogenaamd luchthavenbesluit. Dit is een vergunning op grond van de Wet Luchtvaart. Hierin zijn zaken vastgelegd zoals het luchthavengebied, de openingstijden, het nachtregime, de geluidruimte, etc. Het luchthavenbesluit voor RTHA is van kracht sinds 1 mei 2013. Het is een omzettingsregeling in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens van 2008.

Het Besluit Burgerluchthavens en de bijbehorende Regeling bepalen wat in het luchthavenbesluit moeten worden geregeld en op welke wijze.

In de Wet Luchtvaart is ook geregeld dat er een Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam moet zijn. De taken, samenstelling en organisatie van deze commissie zijn vastgelegd in de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis. De commissie voor RTHA heeft een eigen website.

Gebruik van vliegtuigen
Elk land binnen de Europese Unie houdt een register bij van burgerluchtvaartuigen. Het is verboden om met een vliegtuig zonder geldig nationaliteits- en inschrijvingskenmerk en geldig inschrijfbewijs te vliegen. Voordat een vliegtuigtype mag vliegen in het Europese luchtruim wordt het gecertificeerd door EASA (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart). Certificering is afhankelijk van de geluidproductie en wordt door de jaren heen steeds strenger.

Recreatieve luchtvaart
De rijksoverheid heeft bepaald dat de sector voor de recreatieve luchtvaart zelf verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid in de lucht en op de recreatieve luchthavens. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) heeft hiervoor een Gedragscode Verantwoord Vliegen opgesteld.

Terug naar inhoudsopgave

10. Welke ontwikkelingen zijn er rondom RTHA?

De beantwoording van deze vraag beperkt zich tot ontwikkelingen die directe impact hebben op de omgeving. Het huidige Luchthavenbesluit (omzettingsregeling) zal op enig moment moeten worden vernieuwd. De luchthaven doet dit door middel van een aanvraag naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Draagvlak uit de omgeving is uitgangspunt hiervoor.

In 2016 is RTHA gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor het verkrijgen van meer geluidruimte. Meer geluidruimte betekent dat er meer vliegtuigbewegingen kunnen plaatsvinden op de luchthaven. Uit het onderzoek bleek dat er in de omgeving geen draagvlak is voor het toekennen van extra geluidruimte door de minister.

Wanneer RTHA extra geluidruimte wil, dan moet de luchthaven hiervoor een aanvraag voor een (wijziging van het) Luchthavenbesluit (LHB) indienen. In het LHB worden onder meer de volgende zaken geregeld:

 • Afmeting en ligging start-landingsbaan en luchthavengebied
 • Openstellingstijden
 • Maximale jaarlijkse hoeveelheid geluid
 • Ruimtelijke Ordening (vliegveiligheid, bouwen, wonen)

De laatste stand van zaken rondom het Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder Rotterdam The Hague Airport

Terug naar inhoudsopgave

11: Waarom klinkt het ene toestel anders of harder dan het andere? Zijn er factoren waardoor geluid anders wordt gehoord?

Het waargenomen geluid van een vliegtuig is afhankelijk van veel factoren. De belangrijkste factor is de afstand tussen u en het vliegtuig. Hoe verder het toestel is, hoe minder geluid wordt waargenomen. Daarnaast zijn er andere factoren van invloed. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rij:

Soort vliegtuig
Er zijn grofweg drie soorten vliegtuigen: straal aangedreven, propeller aangedreven of helikopters. Elke type heeft zijn eigen eigenschappen qua geluid.

Gewicht en motorvermogen
Hoe zwaarder een toestel is beladen, hoe meer motorvermogen nodig is om het te laten opstijgen. Hoe verder de bestemming, hoe meer brandstof nodig is en daarmee meer gewicht. Hierdoor ontstaan verschillen in de hoeveelheid geluid tussen de verschillende vluchten.

Richting
Het geluid, afkomstig van de motoren, is anders aan de voorkant dan aan de achterkant. Bij een vliegtuigmotor straalt het geluid voornamelijk naar achter. Bij een vliegtuigpassage recht boven u, ervaart u dit als een plotselinge toename.

Meteorologie
Een vliegtuig vliegt door verschillende luchtlagen. De manier waarop geluid zich voortplant door een luchtlaag is afhankelijk van temperatuur, windrichting en luchtvochtigheid. Als een vliegtuig stijgt of daalt en door een andere luchtlaag vliegt, kan het geluid plots harder en anders klinken. Ook de windrichting heeft effect op geluid naar de omgeving. Geluid draagt verder bij meewind dan bij tegenwind.

Aanwezigheid van bebouwing
Door het weerkaatsen van geluid tegen gevels van gebouwen lijkt het soms alsof een toestel van een andere kant komt.

Terug naar inhoudsopgave

12. Is DCMR de controlerende instantie voor vluchten afkomstig van of onderweg naar RTHA?

Nee.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is bevoegd gezag voor al het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). De inspectie is een onderdeel van het Ministerie van I&W. Een toestel dat zonder toestemming van de route afwijkt kan een waarschuwing of boete krijgen van het bevoegd gezag.

DCMR is het loket voor meldingen over vliegtuighinder in Zuid-Holland. Dit geldt voor meldingen over RTHA, maar bijvoorbeeld ook voor meldingen over helikopterbewegingen vanaf een terrein dat geen luchthaven is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rondvluchten bij braderieën.

De DCMR is wel bevoegd gezag (namens de Provincie) voor alle andere luchtvaart (waaronder tijdelijke vergunningen om te landen) in de Provincie Zuid-Holland.

Terug naar inhoudsopgave

13. Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw meldingen worden door ons systeem gekoppeld aan de meest waarschijnlijke veroorzaker van dat moment. Hierover krijgt u desgewenst via email terugkoppeling waarin enkele gegevens van de betreffende vlucht en bijbehorende gemeten geluidniveaus in de omgeving vermeld staan. 

Meldingen geven inzicht in waar en wanneer de meeste overlast optreedt. Zonder meldingen is er geen inzicht in de mate van overlast. De DCMR analyseert en rapporteert over de meldingen en geeft advies aan:

 • Rotterdam The Hague Airport
 • De LVNL
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Omliggende gemeenten

Het maken van meldingen draagt bij om overlast op de langere termijn te verminderen. We kunnen de hinder niet direct stoppen.

De CRO onderzoekt welke maatregelen genomen kunnen worden en besluit uiteindelijk ook welke maatregelen daadwerkelijk worden ingezet.

Terug naar inhoudsopgave

14. Geeft de DCMR mijn melding door aan het bevoegd gezag?

Niet direct, soms wel indirect.

DCMR geeft uw melding niet door aan het bevoegd gezag of andere instanties. Uw melding kan aanleiding zijn om nader onderzoek te doen. De backoffice luchtvaart legt verdachte situaties voor aan IL&T.

Als u wilt dat een vlucht door ons wordt beoordeeld met als doel dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als bevoegd gezag een handhavende actie start, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via ons vragenformulier.

Dit is alleen zinvol bij duidelijk afwijkende vluchten, waarvoor geen directe verklaring lijkt te zijn. Zie hiervoor ook het onderwerp over routeafwijkingen.

Terug naar inhoudsopgave

15. Hoe wordt geluid gemeten? Hoe wordt er omgegaan met deze metingen?

De meetposten, gelegen rondom de luchthaven van Rotterdam, worden gebruikt om de leefomgevingskwaliteit te monitoren, niet om te handhaven

Handhaving van de geluidnormen, vastgelegd in het Luchthavenbesluit, vindt plaats op basis van een berekening. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de meetposten, maar van zogenoemde handhavingspunten in de omgeving. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de handhavende instantie en ziet er op toe dat de grenswaarde op deze handhavingspunten niet worden overschreden.

Rondom de luchthaven staan zes geluidmeetposten die elke seconde het geluid vastleggen. Tijdens een passage van een vliegtuig worden deze secondes gemarkeerd als vliegtuiggeluid. Aan het einde van het gebruiksjaarjaar wordt het gemiddelde berekend van het vliegtuiggeluid en het gemiddelde van het overige geluid voor twee van onze meetposten.

De verhouding en hoogte tussen het vliegtuiggeluid en het overige geluid geeft een indicatie voor hinder door het vliegverkeer. DCMR rapporteert hierover in de jaarlijkse analyse ‘Meldingen rondom RTHA’. Het vliegjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

Terug naar inhoudsopgave

16. Voor het handhavingspunt in Schiedam geldt een grenswaarde van 53,89 dB(A). Ik meet met mijn mobiele telefoon in de buurt van dit punt 75 dB(A) als gevolg van een overvliegend vliegtuig. Hoe kan dit?

De geluidbelasting op een handhavingspunt wordt berekend door het geluid van alle vliegtuigpassages in een heel gebruiksjaar bij elkaar op te tellen en hiervan een jaargemiddelde te bepalen. Tijdens de passage van een vliegtuig ligt het geluidniveau hoger. Tussen de passages zijn ook rustige momenten, waardoor het gemiddelde lager uitkomt. Alleen aan het einde van het gebruiksjaar, wanneer het gemiddelde van alle data berekend is, kan dus bepaald worden of de grenswaarde van 55 dB(A) is overschreden.

Tussentijds wordt ook gemonitord of de grenswaarde overschreden dreigt te worden. Hierop kan worden geanticipeerd door middel van een zogenaamde baansturingsmaatregel. Bij een baansturingsmaatregel wordt er bij voorkeur altijd in een bepaalde richting gestart of geland om zo een overschrijding op een van de handhavingspunten te voorkomen.

Terug naar inhoudsopgave

17. Is er een app met informatie over vliegtuigbewegingen en geluid?

Ja, de Flighttracker-app. Deze kunt u downloaden door de QR-code op deze pagina te scannen met uw smartphone. Met deze Flight Tracker is te zien welke vliegtuigen er in de buurt van Rotterdam vliegen of hebben gevlogen. De Flight Tracker laat alle vluchten zien die door de radar worden opgepikt, met ongeveer één minuut vertraging. Ook is het mogelijk om te kijken of er een toestel in de buurt was op een moment dat u overlast heeft ervaren. Via de Flight Tracker kunt u ook een ‘melding indienen’ (via het enveloppe-icoon) of ‘vraag stellen’. Naast informatie over vluchten kunt u ook informatie krijgen over de gemeten waarden door onze geluidmeetposten.

Hieronder leest u een uitgebreide toelichting op de werking van de app en de mogelijkheden die deze biedt:

Toelichting

De flighttracker voor Rotterdam The Hague Airport is ontworpen om te functioneren op alle gangbare apparaten. De flighttracker geeft standaard alle vluchten weer die door de radar worden opgepikt, met ongeveer één minuut vertraging. Door te klikken op de datum/tijd kunt u die aanpassen naar een eerder moment. Hierdoor kunt u zien of er een toestel in de buurt was op een moment van overlast. U kunt een moment in het verleden versneld afspelen en pauzeren. Via instellingen kunt u de weergave aanpassen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen van RTHA vertrekkende toestellen weer te geven. Als u op een vlucht klikt, krijgt u meer informatie over de betreffende vlucht, zoals type toestel, herkomst of bestemming en de vliegmaatschappij. Als u een locatie heeft ingevuld (bijvoorbeeld uw woonadres), dan krijgt u ook het punt van dichtste nadering te zien. Als u na het aanklikken van een vlucht op ‘klacht indienen’ klikt (het enveloppe-icoon),  dan kunt u over deze vlucht een melding indienen.

Naast informatie over vluchten kunt u ook informatie krijgen over onze geluidmeetposten. Er staan 6 meetposten rondom de luchthaven. Klik op een van de meetposten om een geluidgrafiek weer te geven met het geluidniveau (LAmax) van het ingestelde tijdstip.

In het menu treft u ook de functie tracks. Hiermee kunt u alle tracks in een bepaalde periode weergeven. De periode correspondeert met de gekozen dag bij datum/tijdstip. Bij een live weergave kan het daardoor zijn dat een periode nog niet beschikbaar is, omdat deze nog niet is begonnen.

Via de helpfunctie kunt u meer informatie krijgen over het gebruik van de flighttracker.

Terug naar inhoudsopgave

18. Hoe zet ik de flighttracker-app op het beginscherm van mijn smartphone?

De flighttracker-app is een webapp. Dit betekent dat u de app niet hoeft te installeren. Een snelkoppeling op het beginscherm van uw smartphone zorgt dat u snel de flighttracker-app kan starten. Wel zo handig als u snel overlast wilt melden.

Instructies voor Android

 1. Scan de QR code en open de Flighttracking app in browser Chrome
 2. Tik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes
 3. Tik op Toevoegen aan startscherm
 4. Vul een herkenbare naam in (bijvoorbeeld: Flighttracker RTHA)
 5. Tik op Toevoegen en nogmaals op Toevoegen

Instructies voor iPhone

 1. Scan de QR code en open de Flighttracking app in browser Safari
 2. Tik op het 'delen' icoon (vierkantje met de pijl)
 3. Tik op Zet op beginscherm
 4. Vul een herkenbare naam in (bijvoorbeeld: Flighttracker RTHA)
 5. Tik op Voeg toe

Terug naar inhoudsopgave

19.  Welke bijzondere vluchten en trainingsvluchten staan er gepland en wanneer wordt er proefgedraaid?

Via deze link kunt u lezen welke bijzondere vluchten en trainingsvluchten er gepland staan vanaf Rotterdam The Hague Airport en treft u een overzicht aan van het proefdraaien op de luchthaven.

De geplande bijzondere vluchten en trainingsvluchten zijn benaderbaar via de button Nieuws voor de buren, via de button Meldingen proefdraaien zijn de momenten van het proefdraaien terug te vinden. 

Middels dit item wil de DCMR zoveel mogelijk informatie voor omwonenden beschikbaar stellen om hen (vooraf) te informeren omtrent activiteiten die mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. 

De DCMR is niet verantwoordelijk voor de geplaatste content op de website van Rotterdam The Hague Airport.

Terug naar inhoudsopgave

20. Mijn vraag staat hier niet tussen. Hoe kan ik die alsnog stellen?

Vragen kunt u stellen via ons vragenformulier.

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwsberichten

Hervatting vluchten RTHA

Meerdere wijken

Op korte termijn zullen vanwege de versoepelingen omtrent de coronacrisis de vluchten van en naar RTHA geleidelijk toenemen. Transavia gaat met preventieve coronamaatregelen vanaf 18 juni weer commerciële vluchten verzorgen.