DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Feiten en cijfers

De DCMR houdt veel feiten en cijfers bij over het milieu in de regio. Naast interactieve kaarten en publicaties, publiceren we onder dit onderwerp ook het aantal milieumeldingen die binnenkomen bij onze meldkamer en andere jaarverslagen.

Publicaties

Jaarverslag ondernemingsraad 2018

Wat deed de OR van de DCMR in 2018 en wat is er bereikt? Lees het in het Jaarverslag van de ondernemingsraad over 2018. Inclusief portretten van collega's.

Lucht in cijfers 2018

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2018.

Milieumeldingen in 2018

Jaarlijks brengen we een overzicht uit van het aantal milieumeldingen dat binnenkwam bij onze meldkamer. In deze uitgave lichten we de aantallen van 2018 uit.

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Hoe deed DCMR het in 2018? En met welk financieel resultaat? Bekijk ons jaarverslag en de jaarrekening.

Nieuwsberichten

Onze hoogtepunten in 2018

Meerdere wijken

In 2018 waren we behoorlijk in beweging. In ons verkorte jaarverslag lees én zie je daar alles over.

Geluidmeldingen over Rotterdam The Hague Airport verdubbeld

Provincie Zuid-Holland

In 2018 kwamen ruim 34.000 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Dat blijkt uit de jaarrapportage met een analyse over meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.