DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Feiten en cijfers

De DCMR houdt veel feiten en cijfers bij over het milieu in de regio. Naast interactieve kaarten en publicaties, publiceren we onder dit onderwerp ook het aantal milieumeldingen die binnenkomen bij onze meldkamer en andere jaarverslagen.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Sociaal jaarverslag 2018

Wie zijn de mensen achter de DCMR? En wat zijn hun belangrijkste drijfveren? Het sociaal jaarverslag 2018 geeft een inkijkje in wat onze collega’s hebben gedaan om in 2018 een bijdrage te leveren aan onze missie: een veilig, schoon en leefbare omgeving.

Jaarverslag ondernemingsraad 2018

Wat deed de OR van de DCMR in 2018 en wat is er bereikt? Lees het in het Jaarverslag van de ondernemingsraad over 2018. Inclusief portretten van collega's.

Lucht in cijfers 2018

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2018.

Nieuwsberichten

Onze hoogtepunten in 2018

Meerdere wijken

In 2018 waren we behoorlijk in beweging. In ons verkorte jaarverslag lees én zie je daar alles over.

Geluidmeldingen over Rotterdam The Hague Airport verdubbeld

Provincie Zuid-Holland

In 2018 kwamen ruim 34.000 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Dat blijkt uit de jaarrapportage met een analyse over meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.