DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Geluid

DCMR geeft overheden advies bij geluidsoverlast, voert geluidsmetingen uit en stelt geluidsrapporten op. Ook overheden buiten het werkgebied van DCMR kunnen bij ons terecht.

 

Producten en diensten

Beleidsadvies ruimtelijke plannen

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.

Geluidsmetingen

De DCMR verricht korte en langdurige geluidsmetingen, zowel bemand als onbemand.

Geluidsbelevingsonderzoek

Met geluidsbelevingsonderzoek worden de gezondheidseffecten van geluid in kaart gebracht.

Advies geluid

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie gelegen op de Maasvlakte, dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne. Dat blijkt uit het rapport ‘Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte’ van de DCMR. Hoewel wegbeheerder, spoorbeheerder en de industrie voldoen aan de wet kan bij vervangingsmomenten worden gekeken welke kansen er zijn voor geluidreductie.

Handreiking bouwen op geluidbelaste locaties

In de handreiking wordt een werkwijze voorgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de invloed die ruimtelijke plannen hebben op het creëren of behouden van de akoestische kwaliteit van een gebied.

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Deze handreiking biedt overheden een hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai bij vergunningverlening. De handreiking is vooral bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het geluidaspect in vergunningen.

Nieuwsberichten

Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte bekend

Europoort

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie gelegen op de Maasvlakte, dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne. Dat blijkt uit het rapport ‘Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte’ van de DCMR dat vandaag is verschenen.

Inwerkingtreding luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag

Wassenaar

De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven Spoorlaan in Den Haag treedt officieel in werking op 21 januari, en ligt vanaf vrijdag 12 januari zes weken ter inzage.

Geluidsmetingen tijdens Crazy Sexy Cool Halloween Festival in Zuiderpark

Bloemhof/Strevelswijk

Op zaterdag 28 oktober vindt het Crazy Sexy Cool Halloween Festival plaats in het Zuiderpark in Rotterdam. Wij zijn er uiteraard weer bij om het geluid te monitoren en te meten.

Ter inzage: ontwerp voor wijziging in de luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag

Inzage van 4 oktober tot en met 15 november 2017. Het ontwerp wijzigt de luchthavenregeling van 14 oktober 2015 voor deze locatie. De luchthavenregeling vervalt op 1 april 2018. In het ontwerp is de vervaldatum gewijzigd naar 1 april 2020.