DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluid

DCMR geeft overheden advies bij geluidsoverlast, voert geluidsmetingen uit en stelt geluidsrapporten op. Ook overheden buiten het werkgebied van DCMR kunnen bij ons terecht.

 

Producten en diensten

Beleidsadvies ruimtelijke plannen

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Advies bij bouwlawaai

In het Rijnmondgebied worden jaarlijks veel (bouw)projecten uitgevoerd. Deze variëren van woningbouw, aanleg en (groot) onderhoud van wegen, aanleg spoor en spoorvernieuwing. Hierbij is vaak sprake van geluidoverlast vanwege bouwlawaai.

Verkeerslawaai

Verkeerslawaai kan een belangrijke bron van geluidhinder zijn in de woonomgeving. DCMR voert diverse werkzaamheden uit op het gebied van verkeerslawaai voor de provincie Zuid-Holland en voor gemeenten.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Jaarrapportage 2018 meldingen Rotterdam The Hague Airport

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio verdubbelde in 2018. Dat blijkt uit deze jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.

Jaarrapportage 2017 geluidmeldingen Rotterdam The Hague Airport

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio steeg in 2017 opnieuw. Dat blijkt uit deze jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.

Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie gelegen op de Maasvlakte, dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne. Dat blijkt uit het rapport ‘Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte’ van de DCMR. Hoewel wegbeheerder, spoorbeheerder en de industrie voldoen aan de wet kan bij vervangingsmomenten worden gekeken welke kansen er zijn voor geluidreductie.

Nieuwsberichten

Storing verholpen: geen vluchten in flighttracking

Provincie Zuid-Holland

Update 27-11: de storing is verholpen. Sinds vanmiddag (26 november 2019) 15:00 uur ontvangt de DCMR van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geen radardata meer. Het melden van hinder door vliegverkeer via het formulier is gewoon mogelijk.

BAS gehackt, DCMR veilig

Provincie Zuid-Holland

Op 23 oktober 2019 werd bekend dat een systeem bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) dat wordt gebruikt voor het registreren van meldingen van burgers, was gehackt. Hoe zit dat bij DCMR?

Helikopterrondvluchten op 14 september boven Moordrecht en Gouderak

Provincie Zuid-Holland

Op zaterdag 14 september worden vanuit Moordrecht en Gouderak helikopterrondvluchten uitgevoerd. Hiervoor zijn door DCMR ontheffingen verleend. Onze inspecteurs controleren de voorschriften uit de ontheffingen.

DCMR helpt sportverenigingen te sporten zonder gedoe

Rotterdam

Om sportverenigingen te helpen overlast te voorkomen en de omgeving veilig te houden heeft de DCMR een informatiewaaier gemaakt met de belangrijkste milieuregels.