DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Geluid

DCMR geeft overheden advies bij geluidsoverlast, voert geluidsmetingen uit en stelt geluidsrapporten op. Ook overheden buiten het werkgebied van DCMR kunnen bij ons terecht.

 

Producten en diensten

Beleidsadvies ruimtelijke plannen

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.

Geluidsmetingen

De DCMR verricht korte en langdurige geluidsmetingen, zowel bemand als onbemand.

Geluidsbelevingsonderzoek

Met geluidsbelevingsonderzoek worden de gezondheidseffecten van geluid in kaart gebracht.

Advies geluid

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Jaarrapportage 2017 geluidmeldingen Rotterdam The Hague Airport

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio steeg in 2017 opnieuw. Dat blijkt uit deze jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.

Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie gelegen op de Maasvlakte, dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne. Dat blijkt uit het rapport ‘Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte’ van de DCMR. Hoewel wegbeheerder, spoorbeheerder en de industrie voldoen aan de wet kan bij vervangingsmomenten worden gekeken welke kansen er zijn voor geluidreductie.

Handreiking bouwen op geluidbelaste locaties

In de handreiking wordt een werkwijze voorgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de invloed die ruimtelijke plannen hebben op het creëren of behouden van de akoestische kwaliteit van een gebied.

Nieuwsberichten

Geluidsmetingen tijdens Crazy Sexy Cool Halloween Festival in Zuiderpark

Rotterdam-Zuid

Op zaterdag 27 oktober vindt het Crazy Sexy Cool Halloween Festival plaats in het Zuiderpark in Rotterdam. Wij zijn er uiteraard weer bij om het geluid te monitoren en te meten.

Informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam 11 oktober

Meerdere wijken

Woont u in de gemeente Schiedam, Vlaardingen of Maassluis? Heeft u wel eens vragen over vliegverkeer en het geluid ervan?

Geluidbelevingsonderzoek: hoe klinkt het Kralingse Bos?

Rotterdam-Oost

Vertel ons en de gemeente Rotterdam hoe u het geluid in het Kralingse Bos ervaart. Welke geluiden zijn prettig en welke juist niet?

Toezicht op helikoptervluchten tijdens de Vestingdagen in Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus vinden de Vestingdagen plaats in Hellevoetsluis. Er zijn ontheffingen verleend voor vliegbewegingen van helikopters. Onze inspecteurs controleren de voorschriften uit de ontheffingen.