DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Geluid

DCMR geeft overheden advies bij geluidsoverlast, voert geluidsmetingen uit en stelt geluidsrapporten op. Ook overheden buiten het werkgebied van DCMR kunnen bij ons terecht.

 

Producten en diensten

Beleidsadvies ruimtelijke plannen

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.

Geluidsmetingen

De DCMR verricht korte en langdurige geluidsmetingen, zowel bemand als onbemand.

Geluidsbelevingsonderzoek

Met geluidsbelevingsonderzoek worden de gezondheidseffecten van geluid in kaart gebracht.

Advies geluid

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.

Publicaties

Jaarrapportage 2017 geluidmeldingen Rotterdam The Hague Airport

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio steeg in 2017 opnieuw. Dat blijkt uit deze jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie gelegen op de Maasvlakte, dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne. Dat blijkt uit het rapport ‘Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte’ van de DCMR. Hoewel wegbeheerder, spoorbeheerder en de industrie voldoen aan de wet kan bij vervangingsmomenten worden gekeken welke kansen er zijn voor geluidreductie.

Handreiking bouwen op geluidbelaste locaties

In de handreiking wordt een werkwijze voorgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de invloed die ruimtelijke plannen hebben op het creëren of behouden van de akoestische kwaliteit van een gebied.

Nieuwsberichten

Geluidsmetingen tijdens Toffler Festival

Rotterdam-Noord

Zaterdag 19 mei vindt het Toffler Festival plaats in het Rotterdamse Roel Langerakpark van 12.00 - 23.00 uur. Wij zijn erbij om het geluid te monitoren en te meten.

Stijging geluidsmeldingen over luchtverkeer zet door

Meerdere wijken

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio steeg in 2017 opnieuw. Dat blijkt uit de jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport die DCMR publiceert.

Vervaldatum luchthavenregeling voor helikopters Spoorlaan Den Haag gewijzigd

Den Haag

Gedeputeerde Staten besloten op 27 maart de vervaldatum van de luchthavenregeling Spoorlaan te wijzigen naar 1 april 2020.

Bezoek leden Klankbordgroep Rozenburg aan DCMR

Rozenburg

Donderdag 22 maart bezochten Loek Jansen en Joop Mookhoek uit Rozenburg de DCMR. Aanleiding was de toekomst van de geluidmast in Rozenburg. Ook wilden Loek en Joop meer weten over de meldkamer en het luchtmeetnet. Het bezoek was een wederzijds genoegen.