DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidmeldingen

Bij DCMR houden we ons onder meer bezig met het handhaven van geluidsregels voor horecabedrijven, evenementen, vliegverkeer, scheepvaart en specifiek laagfrequent geluid. Welke rol we precies spelen, verschilt per categorie.

Horeca

Een horecaondernemer heeft de verantwoordelijkheid om geluidsoverlast te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Elk bedrijf moet zich hierbij houden aan een aantal regels. Zo gelden er op landelijk niveau maximale geluidswaarden voor de dag, avond en nacht. Met een ontheffing van de gemeente mag een bedrijf soms tijdelijk meer geluid produceren.

DCMR voert onder meer preventieve controles uit en onderzoekt overlastmeldingen. Wanneer we vaststellen dat bedrijven in overtreding zijn, treden we op. Ook de politie en toezichthouders van de gemeenten spelen hierbij een rol. Sancties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een geldboete of het (tijdelijk) intrekken van een horecavergunning.

Evenementen

Voor het organiseren van een evenement is een evenementenvergunning nodig van de gemeente. Hierin staat meestal hoeveel geluid mag worden gemaakt en op welk tijdstip. Gemeenten bepalen zelf hoeveel geluid zij bij een evenement aanvaardbaar vinden. Voor evenementen zijn geen landelijke wettelijke grenswaarden.

Bij grote evenementen speelt DCMR een ondersteunende rol. Op basis van locatie, beleidskaders en jurisprudentie adviseren we gemeenten welke geluidwaarden acceptabel zijn voor het evenement en de omwonenden. Ook voeren we geluidsmetingen uit. We leggen zelf geen sancties op maar geven wel waarschuwingen af. De politie of toezichthouders van de gemeente kunnen een proces-verbaal opmaken, of – wanneer dat nodig is – het evenement stilleggen.

Vliegverkeer

Op de website van Rotterdam The Hague Airport kunt u lezen of er bijzondere vluchten gepland staan die extra risico geven op overlast. Voor meldingen over vliegverkeer van en naar dit vliegveld geldt een aparte procedure. Ook overlast door zogenoemde kleine luchtvaart – zoals sportvliegtuigjes of helikopters – kunt u bij ons melden.

Scheepvaart

Schepen die afgemeerd liggen aan de kade van een bedrijf hebben soms een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer een stuwadoorsbedrijf of een olieterminal moet laden of lossen. Bij een melding van geluidsoverlast onderzoeken we de oorzaak en treden we op als een bedrijf de vergunningvoorschriften niet naleeft.

Verwarming, koeling, reparaties en andere processen die bij de normale bedrijfsvoering horen staan niet in de omgevingsvergunning. Meldingen hierover geven we door aan het Havenbedrijf Rotterdam of aan de gemeente waar het schip ligt afgemeerd. Schepen die niet liggen afgemeerd vallen meestal onder de verantwoordelijkheid van Havenbedrijf Rotterdam of Rijkswaterstaat.

Laagfrequent geluid

DCMR neemt ook meldingen van bewoners aan over laagfrequent geluid. Laagfrequent geluid kan door bedrijven, (spoor)wegverkeer en scheepvaartverkeer worden veroorzaakt. Als het laagfrequent geluid afkomstig is van een bedrijf of industrie, dan stelt DCMR een onderzoek in. Als blijkt dat de geluidnormen worden overschreden, dan zorgen wij ervoor dat het bedrijf maatregelen neemt. Voldoet het bedrijf aan de normen dan is een oplossing alleen mogelijk als het bedrijf daar mogelijkheden voor ziet. Ook als voldaan wordt aan de norm, kan het geluid nog hoorbaar en hinderlijk zijn.

Publicaties

Jaarrapportage 2018 meldingen Rotterdam The Hague Airport

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio verdubbelde in 2018. Dat blijkt uit deze jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.

Nieuwsberichten

Geluidmeldingen over Rotterdam The Hague Airport verdubbeld

Provincie Zuid-Holland

In 2018 kwamen ruim 34.000 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Dat blijkt uit de jaarrapportage met een analyse over meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport.