DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Gezondheid

De DCMR Milieudienst Rijnmond adviseert de GGD op het gebied van luchtkwaliteit. De DCMR is betrokken bij diverse (inter)nationale studies waarin de relatie tussen gezondheid en luchtkwaliteit wordt gelegd.

Producten en diensten

Advies voor GGD

Advies aan GGD op het gebied van luchtkwaliteit. In samenwerking met de GGD worden de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid vastgesteld.

Publicaties

Onderzoek naar de Impact van Biobrandstoffen op Luchtkwaliteit en Gezondheid

Effect van toepassing van biobrandstoffen op de luchtkwaliteit en gezondheid.

Reader luchtkwaliteit en gezondheid

Roet (EC) als zeer bruikbare indicator voor één van de meer gezondheidsrelevante fracties van luchtvervuiling.

Informatie over benzeen

DCMR geeft antwoord op vragen over Benzeen

Bestuurlijke bruikbaarheid van een roetindicator

Kansen en beperkingen van een nieuw instrumentarium om gezondheidseffecten van roet (EC) te berekenen.