DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

GRIP-procedure

Bij een groot incident met mogelijk directe gevolgen voor de omgeving (bijvoorbeeld een brand in een chemische fabriek) is het van belang dat alle hulpdiensten zo goed mogelijk samenwerken. Hiervoor is de GRIP opgesteld

De GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure) is een werkwijze die bepaalt hoe de samenwerking verloopt tussen alle hulpdiensten tijdens een incident.

De GRIP kent 4 regionale fasen en een interregionale en landelijke. Afhankelijk van de grootte van het incident kan een GRIP worden gestart door een leidinggevende van een van de hulpdiensten. RTV Rijnmond is bij GRIP 3 en hoger de regionale rampenzender. De sirene gaat af wanneer de regionale brandweer dat noodzakelijk vindt. GRIP wordt niet alleen ingesteld bij incidenten bij bedrijven, maar ook bij incidenten met het openbaar vervoer, branden in woonwijken en dergelijke.

De hele GRIP-procedure is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.