DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handhaven na milieuoverlast

Per jaar melden inwoners uit de regio gemiddeld zo’n 22.000 klachten bij ons. De DCMR heeft alle middelen in huis om de klachten te onderzoeken. Wat doet de DCMR dan en in welke situaties?

Wanneer kan de DCMR handhaven?

Om bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige woon -en leefomgeving heeft de DCMR de bevoegdheid om namens het gemeente- of provinciebestuur op te treden tegen bedrijven die in strijd handelen met de geldende milieuregels die bijvoorbeeld in de vergunning van bedrijven zijn vastgelegd.

Voorbeelden van overlastsituaties waar de DCMR kan handhaven

  • de geluids- en stankoverlast veroorzaakt door horecagelegenheden;
  • bij geluids- en stankoverlast veroorzaakt door bedrijven uit de afvalbranche: zoals metaalverwerkende bedrijven, of andere afvalverwerkers en puinbrekers;
  • bij geluids- en stankoverlast veroorzaakt door de industrie;
  • bij stofoverlast veroorzaakt door de industrie;
  • bij bodemvervuiling door particulieren en bedrijven, waarbij stank en stof vrijkomt. Met name bij de uitvoering van werkzaamheden in verontreinigde bodem, op de toepassingen van grond en bouwstoffen en het saneren van bodemverontreinigingen als gevolg van incidenten.
  • Op de overlast veroorzaakt door schepen en vrachtwagens. Dat geldt alleen voor die gevallen waarin de overlast te maken heeft met de reden van de aanwezigheid van die schepen en vrachtwagens. Bijvoorbeeld omdat ze bij een bedrijf aan de kade of op een bedrijfsterrein moeten laden en lossen.

Wat doet de DCMR vervolgens?

Wanneer deze bedrijven overlast veroorzaken dan spreekt de DCMR het bedrijf aan op de overlast die ze omwonenden bezorgen. Is er sprake van een zware overtreding, dan legt de DCMR direct een sanctie op. Is er sprake van een minder zware overtreding, dan informeert de DCMR het bedrijf eerst per brief over wat de toezichthouder heeft geconstateerd. De ondernemer krijgt daarbij een redelijke termijn om de overtreding te beëindigen. Wanneer het bedrijf de voorschriften ondanks die termijn blijft overtreden dan legt de DCMR gepaste sancties op. Die sancties stelt de DCMR vast aan de hand van de sanctiestrategie. De betreffende ondernemer ontvangt per brief een aankondiging van sancties.

Is de overlast daarmee verholpen? Dat hoeft niet. Bijvoorbeeld als een bedrijf er alles aan heeft gedaan om overlast te voorkomen en voldoet aan de gestelde voorschriften.