DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Handhaving

DCMR is bevoegd om namens een gemeente- of provinciebestuur op te treden tegen bedrijven die in strijd handelen met milieuregels. Zo kunnen we bijdragen aan een prettige en veilige leefomgeving in de regio Rijnmond.

 

Producten en diensten

Opsporen van VOS-bronnen

Controles van opslagtanks met een VOS-camera (Vluchtige Organische Stoffen).

Publicaties

Spreadsheet ureumboekhouding

Spreadsheet behorende bij handleiding ureumboekhouding

Handleiding ureumboekhouding

Een ureumboekhouding voor kleine stookinstallaties in de glastuinbouw is een alternatief voor het uitvoeren van verplichte continue NOx-metingen. Met LTO Glaskracht zijn afspraken gemaakt hoe zo’n ureumboekhouding voor gasmotoren (WKK's) er uit moet zien.

Checklist ureumboekhouding

Checklist behorende bij de handleiding ureumboekhouding

Eindrapportage Veehouderijen, maneges en kinderboerderijen 2015

De eindrapportage Veehouderijen, maneges en kinderboerderijen 2015 geeft inzicht in hoeverre de bedrijven voldoen aan de milieuregels en heeft als doel het naleefgedrag te verhogen.

Projecten

Ureumboekhouding voor WKK’s

Een ureumboekhouding voor kleine stookinstallaties in de glastuinbouw is een alternatief voor het uitvoeren van verplichte continue NOx-metingen. Met LTO Glaskracht zijn afspraken gemaakt hoe zo’n ureumboekhouding voor gasmotoren (WKK's) er uit moet zien.

Nieuwsberichten

DCMR tussen de tomatenplanten / op pad in de regio

Wist je dat de glastuinbouw behoorlijk op het milieu moet letten? Inspecteur Richard weet dat. Hij controleert of ze dat doen. Glastuinbouwer Leo Ammerlaan laat Richard zien hoe.

In snel tempo naar uniform toezicht op risicobedrijven

De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies. In opdracht van de provincies voeren zes gespecialiseerde omgevingsdiensten, waaronder de DCMR, dit toezicht en de vergunningverlening uit. Eind 2016 maakten de provincies gezamenlijk een meerjarenafspraak met die omgevingsdiensten, zodat in 2019 de majeure operatie afgerond zal zijn en er sprake is van een uniform, kwalitatief hoogwaardig toezicht, transparantie, en eenduidige en heldere vergunningen.

Samen op controle bij glastuinbouwbedrijven

De DCMR, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland voeren al enige jaren samen en voor elkaar controles uit in de glastuinbouw.

Rapport ‘Veiligheid Brzo-bedrijven, lessen na Odfjell’ van de OvV beschikbaar

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde in 2016 een onderzoek in naar de aanpak van geconstateerde veiligheidstekorten en de opvolging van de aanbevelingen zoals geformuleerd in het rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam’ (2013). De Raad onderzocht of de betrokken partijen, waaronder de DCMR, aan de slag gingen met het uitvoeren van verbeteringen.