DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Helpdesk Wabo

Heeft uw bedrijf in het Rijnmondgebied vragen over de omgevingsvergunning, het acitiviteitenbesluit of milieuregels? Kijk dan eerst op de volgende websites:

Heeft u aanvullende vragen of is iets niet duidelijk? Neem contact op met de Helpdesk Wabo.

  • via het vragenformulier  of
  • via telefoon 010 246 80 60 op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur

Producten en diensten

Brandveilig gebruik van bouwwerken: vergunning of melding?

Uw bedrijf valt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland en u wilt weten of u voor uw gebouwen een vergunning brandveilig gebruik moet aanvragen. Of kunt volstaan met een gebruiksmelding? Op deze pagina vindt u de nodige informatie.

Publicaties

Wegwijzer Wabo-vergunningen

Deze wegwijzer beschrijft wie er achter het loket samenwerken en licht de stappen toe in het uitgebreide Wabo-vergunningenproces.