DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Helpdesk Wabo

Heeft uw bedrijf in het Rijnmondgebied vragen over de omgevingsvergunning, het acitiviteitenbesluit of milieuregels? Kijk dan eerst op de volgende websites:

Heeft u aanvullende vragen of is iets niet duidelijk? Neem contact op met de Helpdesk Wabo.

  • via het vragenformulier  of
  • via telefoon 010 246 80 60 op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur

Producten en diensten

Brandveilig gebruik van bouwwerken: vergunning of melding?

Uw bedrijf valt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland en u wilt weten of u voor uw gebouwen een vergunning brandveilig gebruik moet aanvragen. Of kunt volstaan met een gebruiksmelding? Op deze pagina vindt u de nodige informatie.