DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Inhoud Omgeving in kaart

Van bedrijven uit de gemeenten Albrandswaard,Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne kunt u de volgende gegevens vinden:

  • basisgegevens van bedrijven (naam en adresgegevens, activiteiten, vergunningplichtig of meldingsplichtig en de status van een vergunningprocedure);
  • geldende beschikkingen, voor zover deze na 1 januari 2003 zijn afgegeven;
  • ontwerpbeschikkingen, vanaf het moment van inzage tot het moment dat er een definiiteve beschikking is:
  • meldingen, voor meldingsplichtige bedrijven

Bodeminformatie
De DCMR beschikt over de volgende gegevens:

  • gegevens van bodemonderzoeklocaties: basisgegevens (naam, adres, beoordeling verontreiniging en uit te voeren vervolgonderzoek of sanering), definitieve besluiten/beschikkingen, aanwezige rapporten, (historische) bedrijfsactiviteiten;
  • gegevens van (ondergrondse) tanks;
  • gegevens van andere (historische) activiteiten zoals ophogingen en dempingen.

Van een aantal gemeenten heeft de DCMR alle bodemgegevens: Albrandswaard, Brielle, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam en Westvoorne.

Van de gemeente Schiedam heeft de DCMR geen bodemgegevens beschikbaar. Dit omdat de gemeente Schiedam zelf bevoegd gezag is in het kader van de Wet bodembescherming en ook alle bodeminformatie beheert.

Inzage papieren dosssiers

Van de vergunningprocedures zijn niet alle documenten opgenomen. Bijvoorbeeld tekeningen zijn vanwege hun grootte niet digitaal beschikbaar. Ook vertrouwelijke stukken worden niet online gezet. Bovendien zijn nog niet alle meldingen en aanvragen gedigitaliseerd; dit is een proces in wording. Het papieren dossier is wel altijd compleet. Wilt u deze informatie inzien dan kunt u een afspraak maken met de informatiebalie van de DCMR via telefoon 010 246 8000 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of info@dcmr.nl.