DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS)

Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS)
 

 

Het LIOGS is het landelijk operationeel adviescentrum voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook door toepassingen van alternatieve brandstoffen, betekent dat er ook nieuwe incident scenario's ontstaan. Het Liogs speelt een rol in het verzamelen en ordenen van de benodigde informatie, om bij incidenten de hulpverlening niet te verrassen met nieuwe gevaren die dat met zich mee brengt.

 

Chemisch advies voor specialisten

Het LIOGS geeft advies bij incidenten met gevaarlijke stoffen, maar kan ook benaderd worden voor:  

  • LNG (Liquefied Natural Gas ook wel vloeibaar aardgas)
  • een second opinion
  • stofinformatie
  • een scenario-inschatting en advies welke (landelijke) protocollen op te starten
  • een meetstrategie
  • advies over persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners
  • incidentaanpak
  • overdracht gevaarlijke stoffen naar een “veilige” plaats
  • opruimadviezen en bemiddelen in assistentieregelingen bedrijfsleven

Voor wie?

Het LIOGS is bedoeld voor specialisten van brandweer, politie, GHOR, GGD, kustwacht, defensie, gemeenten en wegbeheerders.

Hulpdienst 24 uur per dag bereikbaar

Het LIOGS is 24 uur per dag bereikbaar via telefoon 010 246 86 42 of per e-mail liogs@vr-rr.nl (telefonisch aankondigen als er spoed bij is).

Publicaties

De volgende procedures en publicaties kunnen van belang zijn bij incidenten met gevaarlijke stoffen.