DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Landelijk Steunpunt externe veiligheid (LSEV)

Expertise LSEV

U kunt bij LSEV terecht voor:

  • creatieve oplossingen met oog voor economische en bestuurlijke context;
  • groepsrisico’s in complexe ruimtelijke ordeningprocessen;
  • kwantitatieve risicoanalyses voor inrichtingen, hoge druk aardgasleidingen (CAROLA) en vlieg- en/of helicoptervelden (GEVERS);
  • (complex) advieswerk op het gebied van ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en rampenbestrijding uitbesteden;
  • het inhuren van medewerkers bij capaciteitsproblemen, zowel intern als extern;
  • voor een second opinion. 

In de catalogus van het LSEV vindt u een uitgebreidere omschrijving van de LSEV-diensten en een overzicht van de medewerkers en hun expertise.